`Elite in Zimbabwe nam bezit van land'

Hooggeplaatste leden van de Zimbabweaanse regeringspartij Zanu-PF, onder wie ministers, hebben op grote schaal land ingenomen dat is vrijgekomen door de onteigening van blanke boeren en was bedoeld voor landloze Zimbabweanen. Dat blijkt uit een vertrouwelijk accountantsrapport, opgesteld in opdracht van de regering van president Mugabe. Het rapport is uitgelekt naar de Britse nieuwsbrief Africa Confidential. Volgens het onderzoek heeft ook de zus van president Mugabe, Sabina, zich landerijen toegeëigend.

President Mugabe begon drie jaar geleden met de verdrijving van de commerciële boeren om ,,de geschiedenis van kolonialisme'' recht te zetten. Sinsdien is volgens een boerenorganisatie bijna 90 procent van de boeren verdreven.

Uit het onderzoek van de regering blijkt nu dat de landhervormingen hebben geleid tot een dramatische neergang van de voedselproductie. Zes miljoen Zimbabweanen worden bedreigd door voedseltekorten, onder wie veel van de twee miljoen landloze zwarte boeren. Ook blijkt ,,dat alleen de nomenklatoera van het regerende Zanu-Pf financieel van het beleid heeft geprofiteerd.''

Geruchten over landjepik door de elite zijn altijd tegengesproken door de regering. In het rapport worden onder anderen de namen van Informatieminister Jonathan Moyo, Defensieminister Sydney Sekeremayi en het hoofd van de luchtmacht Perence Shiri genoemd. Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan ,,de ergste schendingen van het landhervormingsbeleid''. Het beleid schrijft ondermeer het één-man-één-boerderij-principe voor. In het ergste geval blijkt een hooggeplaatste officier drie boerderijen te bezitten. Hij zou daarvoor 96 zwarte families hebben verjaagd.

Sommige politici hebben de beschuldigingen ontkend. Ze zeggen het slachtoffer te zijn van ruzie binnen de Zanu-Pf. President Mugabe heeft beloofd actie te ondernemen.