BETERE DOORSTROOM HAVO-HBO EN VWO-UNIVERSITEIT

Sinds de invoering van de Tweede Fase gaan een steeds groter deel van de vwo'ers door naar de universiteit, en een steeds groter deel van de havisten naar het hbo. In 1998, bij de invoering van deze onderwijsvernieuwing, ging 60% van de geslaagde vwo-leerlingen naar de universiteit, in 2002 was dat 68%. Bij de havo-leerlingen is de groei richting hbo nog sterker: van 64% in 1998 naar 76% in 2002. Ook is de slagingskans gestegen: van 89 in 1998 naar 93% in 2002 bij de vwo-eindexamenkandidaten, en in het aantal geslaagde scholieren gestegen: van 89% naar 93% bij het vwo, van 83% naar 90% in bij het havo. Dit concludeert de Inspectie voor het Onderwijs in een deze week verschenen rapport.

Uit het onderzoek van de Inspectie blijkt verder dat de meeste havo- en vwo-leerlingen kiezen voor het examenprofiel Economie en Maatschappij, in 2002 39% van de geslaagde havo-leerlingen en 34% van de vwo-leerlingen. Het profiel Cultuur en maatschappij werd gevolgd door respectievelijk 32 en 20% van de geslaagden. De beide overige profielen, Natuur en techniek en Natuur en gezondheid, zijn het minst populair. Vooral weinig havo-leerlingen kiezen voor de twee natuurprofielen: 12% voor Natuur en techniek, 15% voor Natuur en gezondheid. Slechts weinig leerlingen maken gebruik van de mogelijkheid om twee profielen te volgen: 1,6% van de havo-leerlingen, 3,9 bij het vwo.

In de tweede fase werd de vrijheid om eindexamenvakken te kiezen beperkt door invoering van vier eindexamenprofielen. Ook werd het studiehuis ingevoerd, met meer zelfstandig werk voor de scholieren. Doel van deze veranderingen was betere aansluiting van havo en vwo op het hoger onderwijs. Of dat doel is bereikt, is volgens de Inspectie na vier jaar nog niet te beoordelen. Wel constateert men dat de ``wederzijdse oriëntatie'' tussen havo/vwo-scholen en instellingen voor hoger onderwijs is toegenomen. Op veel scholen is het onderwijsprogramma gemoderniseerd, en zijn de werkvormen aangepast. Leerlingen worden meer aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid en aangespoord om zelfstandig te werken. Volgens de inspectie moeten veel scholen de voorwaarden om zelfstandig te kunnen werken en leren echter nog creëren.

    • Mark Duursma