Ambassadeurs klagen over Hirsi Ali

De ambassadeurs van vier islamitische landen zijn donderdag bij VVD-fractieleider Zalm op bezoek geweest om zich te beklagen over de recente uitlatingen van het Kamerlid Ayaan Hirsi Ali (VVD) over de islam.

Volgens de ambassadeurs van Maleisië, Soedan, Saoedi-Arabië en Pakistan waren de uitspraken van Hirsi Ali in een vraaggesprek met het dagblad Trouw van 25 januari grievend voor moslims. Ze was volgens hen als bekleedster van een openbaar ambt niet zorgvuldig omgegaan met de vrijheid van meningsuiting. Hirsi Ali noemde in het gewraakte interview de islam naar sommige criteria gemeten een achterlijke godsdienst. Ook omschreef ze de profeet Mohammed als ,,een tiran'' en ,,pervers''.

Zalm zelf was degene die het nieuws over de drie kwartier durende ontmoeting met de ambassadeurs naar buiten bracht via het dagboek op zijn website, www.zalmlog.nl. ,,Vanmorgen werd ik vereerd met een bezoek van een delegatie van ambassadeurs van islamitische landen'', schrijft Zalm op zijn website. Hij hield de ambassadeurs naar eigen zeggen voor dat het om de ,,persoonlijke zielenroerselen'' van Hirsi Ali ging en niet om een politieke verklaring. ,,De VVD vindt dat geloof (en ongeloof) een persoonlijke zaak is en zal als partij nooit standpunten innemen met betrekking tot religieuze kwesties'', zo schrijft hij in zijn dagboek. ,,Als een VVD-lid iets te berde brengt op het gebied van godsdienst kan dat vanuit de partij dus nooit worden gesteund of afgekeurd.''

Zalm schrijft er niet zeker van te zijn of de buitenlandse gezanten wel tevreden waren met zijn uitleg. De ambassadeurs waren gisteren niet voor commentaar bereikbaar. Hetzelfde gold voor Hirsi Ali zelf.

Hirsi Ali oogstte met haar `beledigende' kwalificaties over Mohammed verontwaardiging bij veel moslims in Nederland. Tientallen moslims protesteerden tegen haar beëdiging als Tweede-Kamerlid.

De ambassadeurs verrasten Zalm met hun klacht. De VVD-leider was er eigenlijk van uitgegaan dat de ambassadeurs hem wilden spreken in verband met de huidige crisis over Irak. Volgens Zalm wilden de ambassadeurs naderhand ook nog bij enkele andere fracties langsgaan. Het is echter niet duidelijk of zulke ontmoetingen ook daadwerkelijk hebben plaatsgehad.

De fracties van onder meer PvdA en CDA konden dit gisteren niet bevestigen.