Spoorwegen schrappen 450 banen

De Nederlandse Spoorwegen schrappen nog eens 450 banen bij het ondersteunend personeel. Daarmee bespaart de onderneming 40 miljoen euro op jaarbasis. De NS sluit gedwongen ontslagen niet uit.

NS zegt in een reactie dat een deel van de overcompleetheid is ontstaan door inefficiënt werken. De ontslagen zijn onderdeel van het bezuinigingsprogramma AIDA (Aanpak van Indirecte Diensten en Activiteiten) dat uit drie fasen bestaat. Bij de eerste twee fasen (respectievelijk oktober en december van het vorig jaar) zijn al 790 arbeidsplaatsen bij het ondersteunend personeel overbodig verklaard. Aida levert volgens NS circa 130 miljoen euro op jaarbasis op.

Bij de 1.240 arbeidsplaatsen die moeten verdwijnen, zitten 400 vacatures en 290 inhuurcontracten. Dat neemt niet weg dat ,,het heel veel banen zijn die moeten verdwijnen'', aldus een woordvoerder van NS. FNV Bondgenoten spreekt van een ,,kille en visieloze bezuiniging die schadelijk is voor het NS-product''. Spoorbond VVMC zegt acties niet uit te sluiten.

NS vreest dit jaar in de rode cijfers te komen. Over het eerste half jaar van 2002 maakte de divisie NS Reizigers 7 miljoen euro verlies. Over 2000 was dat nog 152 miljoen euro winst.

Het bedrijf heeft in totaal 5.400 banen doorgelicht, zegt de NS. Daarvan moeten dus nu 23 procent verdwijnen. NS zegt dat deze niet direct met de dienstverlening aan de reiziger te maken hebben. Machinisten, conducteurs en lokettisten blijven dus buiten schot. Ook de makers van werkroosters zijn buiten beschouwing gelaten.

NS verwacht dat er weinig gedwongen ontslagen zullen vallen, omdat het natuurlijke verloop bij NS wegens de hoge gemiddelde leeftijd van het personeel groot is. ,,Maar er blijven natuurlijk altijd mensen waarvoor dat niet geldt. Dat beseffen wij terdege.'' De bonden maken zich zorgen over de snelheid waarmee de mensen moeten afvloeien. ,,Het hele proces mag uiteindelijk niet langer dan drie jaar duren'', zegt VVMC.

NS bezuinigt niet alleen, het wil ook de opbrengsten vergroten. Het bedrijf heeft daarom begin dit jaar de prijzen van treinkaartjes met gemiddeld 4,9 procent verhoogd. NS is van plan om per 1 juli de prijzen met nog eens 4,15 procent te laten stijgen.