Reed Elsevier in vorm

Crispin Davis klinkt zelfingenomen, maar dat zij de topman van de Brits-Nederlandse uitgever Reed Elsevier gauw vergeven. Het aantal aan de FTSE genoteerde bedrijven dat kan beweren de in 1999 gedane beloften te hebben waargemaakt, is klein. Weliswaar sjoemelt Davis een beetje door zijn doelstelling van een groei van `de winst per aandeel met dubbele cijfers' achteraf opnieuw te formuleren in termen van gelijkblijvende wisselkoersen, maar nu hij die doelstelling heeft gehaald, en de omzet van Reed Elsevier sneller is gegroeid dan die van de markt in zijn geheel, lijkt het erop dat zijn missie om het concern te hervormen op koers ligt.

Helaas is daar weinig van terug te vinden in de aandelenkoers van Reed Elsevier, die blijft ploeteren rond het niveau dat werd bereikt na zijn benoeming in september 1999. Maar de koers heeft tenminste niet zulke zigzagbewegingen vertoond als die van de modieuzere concurrent Pearson, die aanvankelijk naar ijle hoogten klom om vervolgens als een baksteen te vallen nadat Pearsons doelstellingen voor groei werden gemist. Op een niveau van 14 maal de winst over 2003 wordt Reed Elsevier nu ongeveer gelijk gewaardeerd als zijn concurrent.

De aandelen van de uitgevers hebben op twee terreinen te lijden onder de zorgen van beleggers. Beide concerns hebben hun best gedaan om via grote overnames een voet aan de grond te krijgen op de Amerikaanse markt voor educatieve uitgaven, alleen maar om die markt in 2002 met 5 procent te zien slinken. De angst bestaat dat staten die met begrotingstekorten kampen, de komende tijd zullen bezuinigen op de onderwijsuitgaven. Intussen hebben beide uitgevers last van de voortdurende terugloop van de advertentie-inkomsten. Davis verwacht geen herstel van de advertentiemarkt in 2003.

De aandeelhouders van Reed Elsevier moeten deze dreigingen echter wel in perspectief blijven zien. De advertentie-inkomsten vertegenwoordigen slechts 12 procent van de omzet (bij Pearson ligt dat cijfer op 8 procent), en een nog kleiner deel van de winst. En van de 20 procent omzet die Reed Elsevier bij zijn educatieve uitgeverij boekt (bij Pearson is dat de helft van de omzet) is volgens het bedrijf slechts een derde afkomstig uit overheidsbestedingen.

Beleggers hoeven zich dus slechts zorgen te maken over eenvijfde van de omzet van Reed Elsevier. Meer dan de helft daarvan en bijna tweederde van de winst worden gerealiseerd door de betrouwbare wetenschappelijke, medische en juridische divisies. Of dat nu komt door geluk of door inzicht, Davis heeft een activiteitenportefeuille die goed bestand is tegen sombere tijden. Hij staat er beter voor dan vele anderen als het gaat om het leveren van blijvend goede prestaties.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.

    • Paul Raynes