Rechter: geen twee man in cel

De minister van Justitie moet op last van de rechter stoppen met de voorbereiding van het plaatsen van twee gedetineerden in één cel. De rechter in Amsterdam bepaalde gisteren dat eerst advies moet worden gevraagd over het plaatsen van meerdere gedetineerden in één cel aan de Groepsondernemingsraad (GOR) voor het gevangeniswezen.

De GOR, een overkoepelend orgaan van twintig ondernemingsraden van gevangenissen in het hele land, had de directie Gevangeniswezen voor de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam gedaagd, omdat de directie verzuimd had advies aan hem te vragen over de meermanscellen. De GOR is tegen het plaatsen van meerdere gedetineerden in een cel omdat hij bang is dat de veiligheid van het personeel in het geding komt.

Een woordvoerder van de minister reageert ,,teleurgesteld'' omdat hierdoor de voorbereidingen verstoord worden. Het departement heeft niet met de GOR overlegd, omdat er individueel afspraken gemaakt waren met de zeven inrichtingen waar de eerste fase ingevoerd zou worden. ,,Maar de GOR ziet hierin een landelijke tendens en wil daarom dat wij hem om advies vragen.''

De invoering loopt nu vertraging op. Deze was gepland voor 1 maart in de inrichtingen in Utrecht, Breda, Doetinchem, Vught, Tilburg en Maastricht. Het is niet duidelijk wanneer de invoering nu wel begint. Overleg tussen minister en vakbonden kan nog verdere vertraging opleveren. Eerder was afgesproken dat er 150 bewakers bijkomen tijdens de invoering van de eerste fase. De bonden overleggen met hun achterban of ze daarmee akkoord gaan.