Pas verschenen: Non-fictie

C. Boschma-Aarnoudse: Tot verbeteringe van de neeringe deser Stede. Edam en de Zeevang in de late Middeleeuwen en de 16de eeuw. Verloren, 488 blz. €25,–

Sociaal-economische studie over Edam en een aantal dorpen eromheen. Gedetailleerd wordt beschreven hoe het agrarisch karakter plaats maakte plaats voor ambachtelijke nijverheid en scheepvaart.