Partijgenoot Megawati: leden partij lijden aan `graaizucht'

De directeur van het Nationale Planbureau in Indonesië beschuldigt de leden van de partij van Megawati, waarvan hij ook zelf lid is, van `graaizucht'. De meeste Indonesiërs zijn geneigd hem te geloven.

`Hij moet zich laten nakijken', `hij is ernstig in de war'. Zelden heeft een hoogwaardigheidsbekleder in Indonesië er zo on-Indonesisch van langs gekregen als deze week de directeur van het Nationale Planbureau, Kwik Kian Gie. Niet dat men zijn vakmanschap in twijfel trekt. Kwik (68) studeerde economie in Rotterdam en heeft als rekenmeester een goede naam. Nee, hij wordt voor gek versleten omdat hij het gewaagd heeft de vuile was buiten te hangen van de Strijdende Democratische Partij (PDI-P), de partij van president Megawati Soekarnoputri en de grootste van het land.

Het gebeurde afgelopen maandag. Megawati had de zaal, waar het kabinet vergaderde, net verlaten toen partijgenoot en kabinetslid Kwik bijna achteloos in de microfoon zei: ,,Mijn eigen partij, de PDI-P, is de meest corrupte van het land''. De aanwezigen staarden de spreker in stomme verbazing aan. Hadden zij het goed gehoord? Kwik ging verder: ,,De PDI-P wordt met de ondergang bedreigd. Bij de volgende verkiezingen zal er niet veel van overblijven.''

Na de bijeenkomst zei Kwik: ,,Ik geneer me voor de graaizucht van mijn partijgenoten, op allerlei posten. Ik ken veel gevallen van nabij, maar ik beschik niet over de schriftelijke bewijzen die nodig zijn in de rechtszaal.'' Kwik citeerde een diensthoofd in Bandung, die gezegd zou hebben: ,,Wij zijn banger voor de PDI-P dan voor de Mobiele Brigade. Zij (de PDI-P) dwingen ons hun mensen projecten te gunnen door te dreigen met demonstraties. Ook zonder betogingen zijn we al bang voor hen, want zij beheersen de streekraad en schrikken er niet voor terug ons, ambtenaren, te ontslaan.''

Uit de opgewonden reacties van vooraanstaande partijgenoten blijkt dat Kwik een gevoelige snaar heeft geraakt. Het vinnigste commentaar kwam van Taufik Kiemas, ondernemer, parlementslid voor de PDI-P én echtgenoot van de president. Over hem doen vele verhalen de ronde die allemaal op hetzelfde neerkomen: de first gentleman doet goede zaken met de naam van zijn vrouw en zijn politieke connecties. Kiemas zei eergisteren: ,,Kwik moet zich laten nakijken''. Maar ook partijgenoten met een onbevlekt blazoen zijn gekrenkt door Kwiks escapade. Minister Laksamana Sukardi van Staatsbedrijven zei tijdens een informele partijbijeenkomst ten huize van Megawati: ,,Seniele kaderleden, die de partij van binnenuit beschadigen, moeten opstappen.''

Kwik is altijd eigenzinnig geweest. In de jaren zestig, toen Indonesiërs van Chinese afkomst onder zware druk een Javaanse of Maleis klinkende naam aannamen om in zaken de boot niet te missen, weigerde Kwik daaraan mee te doen. Toen de PDI (destijds nog zonder tweede P) een klein partijtje was dat door potentaat Soeharto hoogstens werd geduld, werd hij lid. Toen Megawati voorzitter werd en door het regime in het nauw werd gebracht, bleef hij naast haar staan. En als minister heeft hij nooit een roepia achterover gedrukt. De man is moedig, loyaal en integer en daarom geloven veel Indonesiërs hem op zijn woord. Detik.com, 's lands grootste nieuws-site, hield gisteren een peiling. De vraag 'Denkt u dat Kwik gelijk heeft?' beantwoordde liefst 94 procent met `ja'.

Kwiks partijgenoot en strijdmakker uit de oppositie Laksamana Sukardi mag dan gekwetst zijn door diens jongste uitval, in zijn hart geeft hij hem gelijk. In huize Megawati zei hij, niet zonder bitterheid: ,,Veel kaders zijn verblind door hun nieuwe machtsposities. Zij denken niet meer aan de partij en zijn de tijd vergeten dat we voor ons bestaan moesten knokken. Toen we honger leden, wonnen we; nu we verzadigd zijn, dreigen we te verliezen. We zijn niet goed wijs.''

    • Dirk Vlasblom