Oorlogsteam van ambtenaren in Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft gisteren een `oorlogsteam' van ambtenaren samengesteld dat mogelijke spanningen tussen islamitische en niet-islamitische bewoners in de gaten moet houden, als de Verenigde Staten de aanval openen op Irak. De ambtenaren zullen een paar keer per week bij elkaar komen om ervaringen van de politie, scholen met veel allochtone leerlingen en welzijnsorganisaties te bespreken. Uit een besloten bijeenkomst woensdag met de politie, scholen, islamitische organisaties maar ook Iraakse Koerden is het college van burgemeester en wethouders gebleken dat ,,het onderwerp oorlog zeer leeft in de stad''. Het college noemt de sfeer niet explosief maar nodigt `iedereen die bang is of boos' uit om contact op te nemen met het stadhuis. Politie, officier van justitie, burgemeester Cohen, de brandweer en medische diensten hebben noodscenario's opgezet voor een mogelijke oorlog. Concrete dreiging van bijvoorbeeld terroristische aanslagen zijn er in Amsterdam volgens Cohen niet.