Meerderheid Kamer voor asielpardon

De Tweede Kamer heeft gisteren het kabinet opgeroepen een regeling te maken, zodat goed ingeburgerde asielzoekers die langer vijf jaar in Nederland zijn, een verblijfsvergunning krijgen.

Maximaal 2.300 kunnen voor zo'n regeling in aanmerking komen, volgens gegevens van demissionair minister Nawijn (Vreemdelingenzaken en Integratie, LPF).

De Kameruitspraak is zeer tegen de zin van de fracties van CDA en VVD, die zich tot nu toe zich in Kamer en kabinet tegen zo'n regeling hebben gekeerd. Tijdens de ministerraad vorige week vrijdag trok Nawijn een vergelijkbaar voorstel onder druk van CDA en VVD-ministers in. Vandaag zou hij de Kameruitspraak aan de orde stellen in het kabinet. De uitkomst daarvan was rond het middaguur nog niet bekend.

LPF-fractievoorzitter Herben dreigde gisteren dat hij als ,,ultieme consequentie zijn ministers en staatssecretaris terugtrekt'' indien het kabinet de Kameruitspraak naast zich neerlegt. Minister De Boer, vice-premier voor de LPF, reageerde afwijzend op deze suggestie. Herben relativeerde later zijn ultimatieve toon. ,,Natuurlijk kan ik een demissionair kabinet niet opblazen.''

De Kamer stemde in met een motie van het Kamerlid Varela (LPF), waarin het kabinet gevraagd wordt om een regeling voor asielzoekers die in opvang verblijven en al vijf jaar wachten op een definitieve beslissing op hun eerste asielaanvraag. Zij moeten bovendien geen `criminele antecedenten' hebben, behoorlijk Nederlands spreken en afkomstig zijn uit een land met een recent verleden van mensenrechtenschendingen of burgeroorlog.

De fracties van PvdA, SP, GroenLinks, D66, ChristenUnie steunden de LPF-motie, evenals één Kamerlid van het CDA, Rendert Algra. Deze fracties en Algra zijn ook voor verdergaande regelingen, die de gehele groep van 5.000 tot 7.000 asielaanvragers die langer dan vijf jaar wachten op een beslissing betreffen. De LPF-fractie wilde daar niet mee instemmen, zodat een meerderheid voor deze motie ontbrak.

CDA-vicefractievoorzitter Verhagen suggereerde gisteren dat het beter was de kwestie door te schuiven naar het volgende kabinet.

Opiniepeiler Maurice de Hond stelde gisteren onder 900 ondervraagden vast dat 79 procent van de Nederlanders een verblijfsvergunning wil verlenen aan asielzoekers die langer dan vijf jaar in Nederland zijn. Van de CDA-aanhang is 77 procent voor, van de VVD 68 procent en van de LPF-aanhang 49 procent.