Kou uit de lucht tussen Turkije en Verenigde Staten

Turkije en de Verenigde Staten hebben ,,wederzijds vertrouwen'' in elkaar in de kwestie van stationering van Amerikaanse troepen op Turkse bodem. Dat heeft de Turkse premier Gül vandaag gezegd. Daarmee lijkt de kou die tussen beide landen was ontstaan uit de lucht.

De wapeninspecteurs van de Verenigde Naties hebben zich ondertussen bij de kritiek van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië op Irak aangesloten en gezegd dat Bagdad hun nog altijd niet volledige medewerking verleent.

Ondanks de Iraakse instemming met inspectievluchten, en de overhandiging door Bagdad van een nieuwe namenlijst met Iraakse wetenschappers, ontbreekt volgens de VN nog altijd cruciale informatie over de nucleaire, biologische en chemische wapenprogramma's van Irak. ,,Het is duidelijk dat Irak meer moet samenwerken, met name waar het de onopgeloste wapenkwesties betreft'', zei Ewen Buchanan, woordvoerder van de chef wapeninspecteur Hans Blix.

De oplossing van het conflict tussen de Verenigde Staten en Turkije is een belangrijke ontwikkeling voor beide landen. De afgelopen dagen verslechterde de verhoudingen toen Turkije weigerde een pakket te accepteren dat de Verenigde Staten Ankara hadden aangeboden als compensatie voor de financiële schade die Turkije zal lijden van militaire actie tegen Bagdad. De irritatie in Washington over de Turkse vraag om meer miljarden liep zo hoog op dat minister van Buitenlandse Zaken Powell zelf met Gül heeft gebeld om te zeggen dat de Amerikanen geen cent extra meer voor Ankara wilden uittrekken.

Naar verluidt heeft Washington nog wel veranderingen in het pakket aangebracht maar deze betreffen niet zozeer de hoogte van de steun maar de voorwaarden waaronder Amerikaanse leningen aan Turkije ter beschikking worden gesteld.

De verklaring van de VN-wapeninspectie over de beperkte medewerking van Irak is een grote steun in de rug van Washington en Londen, die werken aan een nieuwe VN-resolutie voor militair optreden tegen Irak.

De Britse VN-ambassadeur Greenstock heeft gezegd dat Blix en Mohamed ElBaradei, chef van de IAEA, het atoomagentschap van de VN, de Veiligheidsraad nog een keer verslag zullen uitbrengen, mogelijk 7 maart, voordat over een nieuwe resolutie zal worden gestemd.

Volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Igor Ivanov, worden de wapeninspecteurs onder ,,erg grote druk gezet om uit Irak te vertrekken'' of belastend materiaal aan de Veiligheidsraad te overleggen dat ,,gebruikt kan worden als voorwendsel voor het gebruik van militair geweld''. Ivanov noemde de Verenigde Staten niet, maar sprak van ,,bepaalde kringen'' in Washington.

WWW.NRC.NL: dossier Irak