Informateurs positief over formatie

De informateurs Donner en Leijnse zijn positief over de formatiegesprekken tussen CDA en PvdA. Gisteren hebben zij de koningin daarvan telefonisch van op de hoogte gesteld.

Zij deelden haar mee dat ,,de duidelijke politieke wil'' aanwezig om een regeerakkoord te schrijven met een ,,slagvaardig beleid''. Op een persconferentie gistermiddag kondigden de informateurs aan dat zij nu ,,voor zichzelf gaan opschrijven wat het gemeenschappelijk kader is waarbinnen oplossingen kunnen worden aangedragen voor hangpunten''.

Ook de onderhandelaars van CDA en PvdA, Balkenende en Bos, maakten gisteren na hun gesprekken duidelijk dat ze klaar zijn om vanaf volgende week compromissen te sluiten. De onderhandelaars hebben afgelopen twee weken geïnventariseerd welke overeenkomsten en verschillen er zijn in hun plannen. ,,Er zijn mogelijkheden om bruggen te slaan. Op een aantal punten hebben we meer overeenkomsten dan je zou verwachten'', aldus CDA-medeonderhandelaar Verhagen.

De informateurs Donner en Leijnse benadrukten gisteren dat de partijen elkaar op enkele punten al aardig genaderd zijn. Welke dat zijn, wilden ze niet zeggen. De onderhandelaars maakten duidelijk dat er vooral bij onderwerpen als WAO en arbeidsmarktbeleid, die gisteren ter tafel kwamen, sprake was van toenadering.

Zo spraken Balkenende en Bos af dat er een uitgebreide levensloopregeling moet komen, die een einde maakt aan de ongeveer vijftig bestaande regelingen. Met een levensloopregeling krijgt een werknemer de kans vrije tijd te sparen, die later te gebruiken is voor bijvoorbeeld een studie, een `sabbatical' of zorgverlof bij ziekte van een familielid. Het huidige demissionaire kabinet wilde als vervanging van het spaarloon ook een levensloopregeling invoeren, maar dat plan is op initiatief van de VVD-fractie in de Tweede Kamer geblokkeerd. Maar in de nieuwe plannen van CDA en PvdA zal waarschijnlijk opnieuw worden aangestuurd op de afschaffing van het spaarloon, zo liet Bos doorschemeren.

De informateurs waagden zich niet aan voorspellingen over de tijdsduur van de formatie. Donner wees erop dat een de vorming van een kabinet in Nederland gemiddeld 70 dagen duurt. ,,Ik denk dat het er deze keer niet ver onder blijft, maar ik weet niet of het er boven zal zitten.'' Hij verzette zich tegen ,,de beeldvorming'' in de media dat de formatie uitzonderlijk traag verloopt.