Geschil over Irak bedreigt economie

De politieke kloof tussen de Verenigde Staten en de Europese landen over Irak is een bedreiging voor internationaal opererende bedrijven en voor de wereldeconomie.

Dit heeft bestuursvoorzitter E. Kist van ING (onder meer Nationale Nederlanden en Postbank) vanmorgen gezegd bij de presentatie van de jaarresultaten van het concern. ING behoort tot de grootste financiële instellingen ter wereld. Kist is de eerste bestuurder van een grote multinationale onderneming die zich expliciet uitspreekt over de transatlantische politieke crisis rond Irak, die zich concentreert rond een meningsverschil tussen de Verenigde Staten enerzijds en met name Duitsland en Frankrijk anderzijds.

,,Het is niet goed voor ING en de wereldeconomie als er een permanent verschil van mening ontstaat tussen de VS en Europa'', aldus Kist. ,,Ik hoop dat er een oplossing wordt bereikt via de Verenigde Naties.'' De ING-topman zei er ,,niet aan te moeten denken'' dat er geen unanimiteit zal zijn.

ING is zoals meer grote multinationals in de afgelopen decennia sterk geëxpandeerd in de Verenigde Staten. De bank/verzekeraar haalde vorig jaar iets meer dan de helft van zijn baten van 76,5 miljard euro uit Noord-Amerika. Er zijn veel grote bedrijven die met het ene been in Europa, en het andere in de Verenigde Staten staan.

Detailhandelsconcern Ahold haalt meer dan de helft van zijn omzet in de VS. Dat geldt ook voor verzekeraar Aegon. ABN Amro is ruwweg evenredig gespreid over de VS en Europa. Maar ook bedrijven als VNU, Reed Elsevier, en van oudsher Koninklijke Olie en Unilever zijn sterk aanwezig in de VS.

Over het jaar 2002 wist ING zijn winst van 4,5 miljard euro nagenoeg gelijk te houden aan het resultaat over 2001, ondanks de forse koersdalingen op de effectenbeurzen. ING is een grote belegger, met tussen de 12 en 13 miljard euro aan aandelenbezit. De `herwaarderingsreserve' van ING, het bedrag dat het aandelenbezit op de beurs meer waard is dan waarvoor het in de boeken staat, bedroeg eind vorig jaar nog maar 800 miljoen euro. Gisteren was, na nieuwe koersdalingen op de beurzen, de herwaarderingsreserve gedaald naar nul. Het concern heeft inmiddels een aantal maatregelen genomen om te voorkomen dat het verder geraakt wordt door de dalende effectenbeurzen.

IRAK: pagina 9