Geruzie over financiën Israël

De Israëlische minister van Financiën Silvan Shalom daagt de ex-minister van Financiën professor Yacov Ne'eman wegens lasterlijke taal over het verbloemen van economische noodtoestand voor de jongste verkiezingen voor het gerecht. Ne'eman beschuldigde Shalom er onlangs van de ,,economische waarheid aan het publiek te hebben onthouden''. Ne'eman weigert deze opmerking onder druk van Shalom terug te nemen. ,,Dan ontmoeten we elkaar voor het gerecht'', beet Ne'eman van zich af.

Na de grote verkiezingszege van premier Ariel Sharons Likoed-partij zijn de zeer verontrustende en zwaar gemanipuleerde economische cijfers boven tafel gekomen. Thans blijkt dat het tekort op de begroting vier procent groter is dan werd voorgewend en bijna vier miljard euro bedraagt.

Industriëlen en topeconomen zeggen dat Israëls economie nooit eerder zo is mishandeld door het ministerie van Financiën als de afgelopen twee jaren het geval is geweest. De verwachting is dat de werkloosheid in 2004 tot 14 procent zal oplopen wat in de Israëlische verhoudingen een sociale catastrofe is. ,,De economie zal door sociale onrust ineenstorten'' voorspelde een industrieel deze week.

In dit onder hoogspanning staande spanningsveld tussen de politiek en industriëlen en economen voltrekt zich ook een drama tussen Sharon en David Klein, de gouverneur van de bank van Israël. Sharon heeft er zijn zinnen op gezet om Klein te ontslaan omdat hij de kritiek van Klein niet kan verdragen. Met uitspraken dat banken op instorten staan, de financiële politiek het land aan de rand van een catastrofe brengt en met de dringende oproep fors te bezuinigen heeft Klein het bij Sharon verbruid.

In het felle politieke debat over Sharons aanval tegen bankier Klein wordt er op gewezen dat het ontslaan van de gouverneur van een centrale bank ondemocratisch is en de economie van het land nog meer zal ontredderen. Premier Sharon deinst er volgens de kranten niet voor terug met zijn comfortabele meerderheid in het parlement een wetswijziging door te drukken die het mogelijk moet maken Klein met spoed aan de kant te zetten.

    • Salomon Bouman