Gemeente Emmen in 2003 de meest `sportvriendelijke'

De gemeente Emmen geeft in 2003 gemiddeld genomen het meest uit aan sport: per inwoner jaarlijks 70 euro. Amsterdam (€46) en Rotterdam (€42) zijn blijkens het onderzoek van het vakblad Sport Bestuur & Management gezakt op de jaarlijkse ranglijst, naar respectievelijk de zestiende en de twintigste plaats. De cijfers komen tot stand door de sportbaten af te trekken van de jaarlasten. Rotterdams terugval van €52 naar €42 is grotendeels het gevolg van het niet verdisconteren van de jeugduitgaven in de sportbegroting van de stad die zich profileert als The City of Sports. Amsterdam deed een stap terug (van €56 naar €46) doordat de stad vorig jaar een investering van 12,3 miljoen euro deed in achterstallig onderhoud. In totaal geven de vier grote steden in 2003 17 miljoen euro minder uit dan in 2002. Groningen, vorig jaar koploper met €56 per inwoner, bezet nu de tweede plaats met €64.