Geen onderzoek naar Betuwelijn

De Tweede Kamer heeft gisteren besloten voorlopig geen parlementair onderzoek te houden naar kostenoverschrijdingen van de Betuwelijn. De Kamer wacht een onderzoek af van de Algemene Rekenkamer, dat naar verwachting in juni klaar is. De kosten van de Betuwelijn zijn de afgelopen jaren ruwweg verdrievoudigd naar 4,5 miljard euro. Deze maand bleek ook dat de 160 kilometerlange spoorlijn van Rotterdam naar Duitsland na gereedkoming in 2007 tien tot twintig jaar verliesgevend zal zijn. De Rekenkamer doet onderzoek naar een reservering van bijna 1 miljard euro, die het kabinet heeft ingeboekt voor risico's bij de Betuwelijn en de HSL. De Kamer vreest dat deze reservering een verkapte vorm van overschrijdingen is.