De leeuw graaft zich in tegen `Irak'

Bankverzekeraar ING heeft vorig jaar vooral maatregelen genomen om zich te beschermen tegen het gure klimaat van de wereldeconomie. Het concern wil voorbereid zijn op `donkere dagen'.

De schoorsteen rookt nog. Een rots in de branding, terwijl het maar door blijft stormen. Ewald Kist, bestuursvoorzitter van ING, benadrukt graag de positieve kanten als hij over de bankverzekeraar praat. Ook in tijden dat zijn bedrijf alle zeilen moet bijzetten om op koers te blijven.

2002 was vooral een jaar waarin het concern zich heeft ingegraven om zich te beschermen tegen de economische en financiële gevolgen van een eventuele aanval op Irak, tegen de voortdurende malaise op de financiële markten en een haperende economische groei wereldwijd. ,,Het scenario voor donkere dagen ligt klaar. Wij willen er voor zorgen dat we een betrouwbare firma blijven'', zei Kist vandaag in een toelichting op de jaarcijfers.

Hij doelde daarmee op de onrust die is ontstaan onder beleggers, en mogelijk ook onder klanten van de bankverzekeraar, over het weerstandsvermogen van het bedrijf. ING kon vanmorgen een nettowinst presenteren van 4,5 miljard euro, nauwelijks lager dan het resultaat over 2001. Kist benadrukte dat de solvabiliteit van het bankbedrijf 7,31 procent bedroeg, ruim boven de internationale minimumnorm van 4 procent. De verzekeringstak had eind 2002 een solvabiliteit die zeventig procent lag boven het minimum toelaatbare.

Het neemt niet weg dat het gure klimaat inwerkt op ING. De stroppenpot voor slechte leningen ging met 685 miljoen euro omhoog naar 1,43 miljard euro. Dat was mede het gevolg van een grootscheepse fraude-affaire bij het Amerikaanse bedrijf National Century Financial Enterprises (NCFE), waarvoor ING een garantie van een half miljard euro had afgegeven. De FBI doet inmiddels onderzoek naar malversaties binnen dat concern, dat in de Verenigde Staten actief is in de financiering van de gezondheidszorg.

Ook de koersdaling op de beurzen heeft ingehakt op de bankverzekeraar. De herwaarderingsreserve op het aandelenbezit van ING – het bedrag dat de aandelenbeleggingen op de beurs meer waard zijn dan waarvoor ze in de boeken staan – bedroeg eind 2001 nog 2,3 miljard euro. Eind 2002 was dat nog maar 800 miljoen euro, en bij de beurskoersen van gisteren was er niets meer van over. ING heeft inmiddels 2 miljard euro aan aandelen verkocht om zijn gevoeligheid te verminderen. Op drie miljard euro aan aandelen heeft het een optieconstructie gebouwd die de stukken beschermt tegen een verdere waardedaling. In deze `collar'-constructie profiteert ING overigens ook minder als de beurskoersen sterk aantrekken.

Voorts keert ING dit jaar voor het eerst ook dividend uit in aandelen. Aandeelhouders die liever contant dividend willen hebben kunnen dat krijgen, maar voor het bedrag dat ING daar aan kwijt is, worden nieuwe aandelen uitgegeven. Door de facto het hele dividend dus in aandelen uit te keren, kan de gehele nettowinst straks worden toegevoegd aan het eigen vermogen. Dat is nodig ook, want het eigen vermogen staat behoorlijk onder druk. Eind 2000 bedroeg het nog 25,3 miljard euro, eind 2001 was dat 21,6 miljard euro en eind vorig jaar nog maar 18,3 miljard euro. Niet alleen de herwaardering van aandelen schraapte daar vorig jaar miljarden van af, ook de daling van de dollarkoers vertaalde zich in een afboeking van ruim een miljard euro op het vermogen. Voor wat de geldstromen binnen ING betreft is het dollarrisico wél afgedekt. Na een goed getimede termijntransactie afgelopen zomer, mag ING de komende anderhalf jaar zeer voordelig rekenen met een eurokoers van 0,92 dollar, tegen een marktkoers van ruim 1,08 dollar vanmorgen.

    • Philip de Wit
    • Maarten Schinkel