Armoedebestrijding 2

In haar artikel `Ontwikkelingshulp moet, juist nu' wijst staatssecretaris Van Ardenne mijn stelling van de hand dat vijftig jaar ontwikkelingshulp niet tot duurzame economische groei heeft geleid en maar beter kan worden afgeschaft. Om mijn betoog te ontkrachten had ze kunnen volstaan met een lijstje van landen die de weg naar deze groei hebben ingeslagen dankzij onze hulp. Dat lijstje ontbreekt in haar bijdrage.

    • P.C. Emmer