Aeschylos' Perzen

In de bespreking van Aeschylos' Perzen (Boeken, 22.01.03), worden een aantal feiten over de oorlog tussen de Perzen en de Grieken door elkaar gehaald. De Perzische koning Xerxes trok in 480 voor Christus met zijn leger over de Hellespont naar Griekenland. De Perzen verwoestten daarbij onder meer Athene, maar de Perzische vloot werd datzelfde jaar nog door de Atheners bij Salamis vernietigd.

Het jaar daarop leden de Perzen ook te land een verpletterende nederlaag en werden ze uit Griekenland verjaagd. Aeschylos, die bij Salamis meegevochten had, schreef in 472, slechts acht jaar later, voor een Atheens publiek een stuk vol mededogen over de terugkeer van diezelfde Perzen.

    • Kees Schouten