Winkeliers stellen voorwaarden aan bouw AZ-stadion

De winkeliers en bedrijvenverenigingen in Alkmaar blijken zich slechts onder zes voorwaarden te willen scharen achter het op 31 januari gesloten principe-akkoord over de komst van een multi-functioneel stadion voor AZ aan de rand van de stad. Het zou nog drie jaar vergen hieraan tegemoet te komen.

AZ onderzoekt de komende twee weken drie scenario's: saneren, uitstel van betaling of een faillissement. AZ wil met een kort geding proberen de schorsing van de bouwwerkzaamheden op het Kooimeerplein op te heffen.

In de verouderde behuizing van De Hout kan AZ geen twee seizoenen meer spelen. Dit onder andere om financiële redenen. De huidige accommodatie levert te weinig baten op. Voorzitter Scheringa zal op korte termijn bij de gemeente een subsidieaanvraag indienen van 6.5 miljoen euro voor een overbruggingsjaar. Het betreft het seizoen 2004/2005 waarin AZ volgens planning zijn intrek zou nemen in het nieuwe stadion.

De gemeente Alkmaar heeft gisteren een aangepaste, zogenaamde `gerepareerde', bouwvergunning afgegeven. Hiertegen kan de komende zes weken beroep worden aangetekend. AZ verwacht dat dit ook gebeurt en hierdoor zou de bouw opnieuw moeten worden uitgesteld waardoor de opening nooit eerder kan plaats hebben dan in 2005.

De ondernemersverenigingen willen dat de gemeente een nieuw bestemmingsplan in de procedure brengt. Alle afspraken moeten worden voorgelegd aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). In een bijlage moet precies komen te staan hoe de commerciële ruimten van KooimeerPlaza en de grootschalige detailhandel zal worden ingevuld. ,,De voorwaarden zijn zo opgesteld dat we bij wijze van spreken alleen een bowlingbaan van 60.000 vierkante meter kunnen aanleggen'', aldus Scheringa. ,,En die is niet te exploiteren.''

Eerder was overeengekomen dat op 20.000 vierkante meter alleen sportgerelateerde producten werden verkocht. Het principe-akkoord, dat na moeizame onderhandelingen tot stand kwam, werd slechts onder voorwaarden geaccepteerd door de achterban van de winkeliers en ondernemers. Zij hebben hier maandag en dinsdag over vergaderd.

De drie bemiddelaars Van Hoof (VVD, ex-staatssecretaris), Valk (oud-Tweede Kamerlid PvdA) en Glaubitz (secretaris van de Kamer van Koophandel Noordwest Holland) hebben hun opdracht afgerond. Scheringa: ,,Een politicus zei tegen mij dat hij dit in 25 jaar politiek nog nooit heeft meegemaakt. Het is heel apart gespeeld.''

Scheringa, die zich ook zorgen maakt over de licentie voor het volgende seizoen, is teleurgesteld over de ontwikkeling die hij al enige dagen zag aankomen. ,,Wij blijven knokken voor een nieuw stadion. Nu moeten we onze hand ophouden. Terwijl we aanvankelijk onszelf konden bedruipen. KooimeerPlaza zou een van de weinige stadions in Nederland worden met een sluitende exploitatie.''