`We gaan niet naar aantallen kijken'

Tientallen CDA-wethouders protesteerden tegen de harde lijn van de Kamerfractie inzake asielzoekers. Partijvoorzitter Marja van Bijsterveldt vindt het moeilijk partij te kiezen.

CDA-wethouders in het hele land vragen het partijbestuur en de Kamerfractie in actie te komen voor enkele duizenden asielzoekers. Mensen die al jaren in Nederland wonen en alsmaar geen zekerheid hebben over hun asielverzoek, moeten snel een verblijfsvergunning krijgen. Op lokaal niveau gaan de CDA-politici veel verder dan de partijraad eind vorig jaar verantwoord vond en vastlegde in een resolutie. De Kamer zou vandaag oordelen over het halverwege ingeslikte voorstel van demissionair minister Nawijn (LPF) om iets voor deze groep te doen. Ongeveer de helft van alle voor het asielbeleid verantwoordelijke CDA-wethouders in het land wil de ,,ellende'' van al die mensen niet langer aanzien. ,,Laat het hart spreken,'' schreven ze in het CDA-Magazine. CDA-partijvoorzitter Marja van Bijsterveldt over dit dilemma.

Hoeveel ruimte geeft u de lokale politici? Gaan partijbestuur en fractie daar alsnog in mee?

,,Ik vond het een belangrijk stuk, het is van tevoren met me besproken. Ik heb begrip voor de wethouders. Waar zij tegenaan lopen heeft geleid tot de discussie vorig jaar in de partijraad. Daarom is nog eens nadrukkelijk vastgesteld dat het mogelijk moet zijn de hardheidsclausule uit de wet toe te passen.''

De wethouders zijn daar al voorbij, ze willen dat er een streep onder wordt gezet.

,,Het is goed dat onze wethouders tussen de mensen staan en de narigheid niet langs hun kleren afglijdt. Het is ook goed dat ze met hun collega's in de Kamer in gesprek zijn, maar hierbij moeten de verschillende verantwoordelijkheden goed in het oog worden gehouden. Ik heb me er voor ingespannen dit standpunt bekend te laten worden via ons eigen magazine.''

Toch komt het er op neer dat de fractie niet zo ver kan gaan?

,,Landelijk is van belang dat we ook voor de toekomst een helder asielbeleid voeren. Dat lukt met de nieuwe vreemdelingenwet redelijk tot goed. Voor de mensen die nog onder de oude regels vallen moet snel een eind gemaakt worden aan de onzekerheid. Dat was ook de strekking van het besluit in de partijraad.''

Dat besluit is toch gericht op terugkeer naar het land van herkomst, niet op toelating in Nederland? De wethouders willen echt iets anders, lijkt het.

,,Wij kiezen er voor om de hardheidsclausule te gebruiken voor de schrijnende gevallen. En daarbij gaan we niet naar aantallen kijken. Als voorzitter vind ik het belangrijk dat er debat is en dat het ook doorgaat, zonder dat sprake is van onwrikbare dogma's. Vroeger had de partij te veel de neiging de discussie over dit soort heikele kwesties te vermijden.''

De vraag is of enkele duizenden asielzoekers een verblijfsvergunning krijgen of niet?

,,De CDA-fractie probeert met het standpunt van vandaag tegemoet te komen aan de oproep van de wethouders. Wij doen dat door de minister de ruimte te geven voor humane beslissingen.''

Is de boodschap van het CDA dan niet gewoon: minister ga je gang? In de ministerraad van vrijdag ging het toch om individuele gevallen?

,,We willen niet naar de aantallen kijken of daar van tevoren iets over zeggen. Dan ga je immers weer maximaliseren en dat moet niet. Wij moeten de minister ruimte geven voor eigen afwegingen.''

    • Harm van den Berg