Wapentransport was politiek besluit

Het kabinet heeft eind vorige week op grond van ,,een politiek besluit'' ingestemd met Amerikaanse wapentransporten over Nederlands grondgebied en niet wegens een verdragsrechtelijke verplichting. Dit heeft demissionair minister Kamp (Defensie) gisteren verklaard tijdens overleg over de kwestie-Irak in de Tweede Kamer.

Hiermee ontkrachtte Kamp het argument dat PvdA-woordvoerder Koenders eerder in het debat had aangevoerd namens zijn fractie om, met enige tegenzin, akkoord te gaan met de transporten. Koenders sprak in dit verband over ,,een bondgenootschappelijke verplichting''. De PvdA'er liet de uitleg van de minister zonder verzet passeren en werd zelf evenmin door andere fracties om een reactie gevraagd. De PvdA blijft intussen volgens Koenders tegen een snelle militaire opbouw in het Midden-Oosten. Dit kan volgens hem pogingen van de VN om een oorlog tegen Irak te vermijden doorkruisen.

Kamp erkende dat er wel een soort gewoonterecht is gegroeid in de NAVO om zulke wensen van bondgenoten te honoreren. Maar het betreft niet een strikt juridische verplichting, aldus Kamp. Hongarije, eveneens lid van de NAVO, is bijvoorbeeld nog niet akkoord gegaan met zulke transporten.

Het kabinet kon gisteren, mede dankzij de PvdA, rekenen op zeer brede steun in de Tweede Kamer voor zijn besluit om in te stemmen met de wapentransporten. Alleen de SP en GroenLinks konden zich hier niet in vinden. Kamp wilde niet zeggen of er ook kernwapens worden vervoerd door de Amerikanen. Maar hij verzekerde de Kamer dat de transporten goed worden bewaakt en beveiligd.

Een grote meerderheid van de Kamer toonde zich voorts tevreden dat de Europese staten hun hevige verdeeldheid van de afgelopen weken enigszins lijken te hebben overwonnen op de Europese top in Brussel begin deze week. Kritiek was er op de Franse president Chirac, die enkele Oost-Europese landen met nare gevolgen dreigde wegens hun steunbetuiging aan de Verenigde Staten.