Veel meer jeugd raakt baan kwijt

Het aantal jongeren zonder baan is in januari meer gestegen dan in het hele vorige jaar. Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) registreerde in januari 4.800 nieuwe werklozen tot 23 jaar, in de elf maanden daarvoor was de stijging 4.100.

Dit heeft het CWI, het voormalige Arbeidsbureau, vanmorgen bekendgemaakt. Gisteren meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een sterke stijging van de werkloosheid onder de bevolking als geheel in de maanden november, december en januari.

De afgelopen jaren kende Nederland nauwelijks meer jeugdwerkloosheid. In absolute aantallen is de stijging van het aantal jeugdwerklozen nog beperkt, maar in relatieve zin noemt het CWI de toename ,,zeer fors''. ,,Het is nog te vroeg om te zeggen of het spook van de jeugdwerkloosheid terug is'', zegt een CWI-woordvoerder. Duidelijk is volgens het CWI wel dat jongeren het meest kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt nu de economische conjunctuur tegenzit. Zij hebben vaker kortlopende contracten. Ze worden sneller aangenomen, maar in slechte tijden ook eerder ontslagen.

Ook ouderen hebben het volgens het CWI moeilijk op de arbeidsmarkt. Het aantal werkzoekenden boven de 60 zonder baan steeg in de afgelopen twaalf maanden van 10.100 naar 24.600. Volgens het CWI is een klein deel van de stijging toe te schrijven aan een betere registratie. Het CWI heeft ook het idee dat 65-plussers concurreren met 60- tot 65-jarigen. Werkgevers hoeven voor 65-plussers geen AOW-premie te betalen.

De groei van de algehele werkloosheid verschilt sterk per opleidingsniveau. Op het middenniveau (mbo/havo/vwo) steeg de werkloosheid het sterkst: met 36 procent (45.000). Het aantal werkloze hbo'ers steeg met 28 procent (12.800) en universitair opgeleiden met 20 procent (5.100). Er waren ook grote regionale verschillen. In de regio Noordwest (het grootste deel van Noord-Holland) nam de werkloosheid met één procent af, in Oost nam zij met 22 procent toe.

DEFINITIES: pagina 11