Top Corus in spagaat

Het Brits-Nederlandse staalbedrijf Corus heeft zichzelf opnieuw in de nesten gewerkt. Vorig jaar droegen problemen van bedrijfsbestuurlijke aard eraan bij dat een grote Braziliaanse overname afketste. Nu kunnen soortgelijke moeilijkheden, die het gevolg zijn van de fusie waaruit Corus is ontstaan, een geplande belangenafstoot torpederen, waardoor de financiële situatie van het concern in een chaos terechtkomt.

Corus heeft ermee ingestemd een aantal aluminiumbedrijven te verkopen aan Pechiney. Het probleem is dat de bezittingen, die vóór de fusie met British Steel aan Hoogovens toebehoorden, nog altijd in handen zijn van het Nederlandse deel van Corus. Corus Nederland heeft een eigen raad van commissarissen, die de verkoop kan blokkeren. De voorzitter van de raad lijkt niet gelukkig met de transactie, omdat een verkoop van de winstgevende aluminiumbedrijven Corus kwetsbaar maakt voor verliezen in zijn staaldivisie. Hij wil de verzekering dat het concern in de staalproductie in Nederland blijft investeren.

Het concern bevindt zich in een lastig parket. Het is niet zo makkelijk de raad van commissarissen te vervangen, want de leden worden door middel van coöptatie aangesteld en hebben een zorgplicht tegenover de werknemers en aandeelhouders van de dochteronderneming. Het is niet ondenkbaar dat de raad korte metten maakt met de belangenafstoot. Dat zou het concern in zijn geheel in verlegenheid brengen en de topman van Corus, die ook in de raad van commissarissen van de Nederlandse dochter zit, in een ongemakkelijke positie doen belanden.

Uiteindelijk hoeft het allemaal niet zo ver te komen. Corus heeft de hulp ingeroepen van McKinsey om advies uit te brengen over de herstructureringsmogelijkheden van het kernbedrijf, in de hoop de raad van commissarissen om te kunnen praten. Het probleem is alleen dat dit tijd kost. Maar Corus heeft niet zoveel tijd. Het krap bij kas zittende concern heeft een banklening van 1,2 miljard pond die in januari 2004 moet zijn terugbetaald. Dat betekent niet dat een liquiditeitscrisis ophanden is: de banken hebben gesuggereerd dat zij de terugbetalingstermijn kunnen verlengen als de belangenafstoot op zich laat wachten. Niettemin heeft Corus nog steeds behoefte aan een nieuw financieringspakket voor de langere termijn, en het geduld van de banken is niet oneindig. Corus kan deze kwestie maar beter zo snel mogelijk uit de wereld helpen.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.

    • Mike Monnelly