Sponsor gezocht voor nachtzuster ouderen

Verzorgingstehuis 't Dijkhuis in Bathmen, in de provincie Overijssel, heeft bedrijven benaderd om de salariskosten van een tweede nachtverpleger te betalen. Het verzorgingstehuis kan zelf geen extra nachtdienstmedewerker bekostigen.

Sponsoring door bedrijven is volgens directeur Ton Koot van 't Dijkhuis een creatieve oplossing. ,,Waarom zouden allerlei bedrijven geen geld willen steken in de ouderenzorg? Amnesty International, Artsen Zonder Grenzen, het zijn allemaal goede doelen. Maar het kan toch ook veel dichter bij huis?''

De nachtdienst in 't Dijkhuis is niet alleen stand-by voor de 48 bewoners van het verzorgingstehuis, maar helpt ook de 32 ouderen in de aanleunwoningen bij het tehuis. Omdat het aantal aanleunwoningen in Bathmen binnenkort zal worden uitgebreid tot zestig, maar er geen geld is voor personele uitbreiding, voorziet Koot problemen.

,,Eén nachtzuster kan het werk dan niet meer aan, dat gaat ten koste van de bewoners van het verzorgingstehuis'', zo zegt de directeur.

Koot heeft tot nog toe drie, in zijn woorden, ,,kapitaalkrachtige'' bedrijven benaderd met de vraag of zij voor een periode van minimaal tien jaar 45.000 euro per jaar willen bijdragen. Eén bedrijf heeft zich spontaan gemeld.

In ruil voor de sponsoring mogen ze hun naamsbekendheid vergroten via bijvoorbeeld reclame op het uniform van het verplegend personeel of het plaatsen van een reclamebord in de hal. Koot sluit geen enkel bedrijf uit. Ook een begrafenisonderneming mag wat hem betreft als sponsor optreden. Toch denkt hij dat met name banken zich geroepen moeten voelen. Zij hebben hun dienstverlening op het platteland, en ook in het verzorgingstehuis 't Dijkhuis, de afgelopen jaren flink teruggeschroefd.

,,Ze kunnen nu mooi wat terugdoen'', vindt Koot. Als het niet lukt om een bedrijf als sponsor voor de extra nachtverpleegster te strikken, gaat hij de bevolking in Bathmen benaderen met het verzoek geld beschikbaar te stellen.