Rotterdam wint race om legaat fotograaf

De opbrengsten uit het legaat van amateurfotograaf H. Wertheimer gaan de komende drie jaar naar het Nederlands fotomuseum in Rotterdam. Dat maakte het Prins Bernhard Cultuurfonds vandaag bekend.

Daarmee komt een eind aan een lange strijd over de besteding van de miljoenen van Wertheimer. Het Fotomuseum Amsterdam (FOAM) was de belangrijkste andere kandidaat.

Het Bernardfonds volgt het advies van de Wertheimer-Stichting, die zich sinds 2000 heeft beraden over de beste besteding van het geld. Het grotendeels in aandelen belegde legaat heeft een waarde van ongeveer 10 miljoen euro, met een jaarlijkse rente van 4 à 5 ton.

Hein Wertheimer (1913-1997), telg uit twee voorname Duitse koopmansfamilies, moest tijdens de Tweede Wereldoorlog onderduiken en overleefde ternauwernood een verblijf in concentratiekamp Auschwitz. Na de oorlog ontpopte Wertheimer zich, naast zijn werk als juridisch adviseur bij Philips, tot fanatiek amateurfotograaf, die verre reizen maakte om exotische oorden te fotograferen. In 1994 benoemde hij het Prins Bernhard Cultuurfonds tot zijn enige erfgenaam. Na zijn overlijden drie jaar later werd pas bekend dat het om een bedrag van ruim 22 miljoen gulden ging, het grootste particuliere legaat ooit in de Nederlandse kunstsector.

In zijn testament bepaalde Wertheimer dat het geld bestemd was voor een Nederlands fotomuseum, waarin zowel aan professionele als aan amateurfotografie aandacht moest worden besteed. Over de locatie sprak hij zich niet uit, net zo min als over de precieze besteding van het geld. De Wertheimer-Stichting moest na haar verkenningen concluderen dat ,,geen instelling in alle opzichten aan de kernpunten voldoet'', aldus voorzitter C. Hendrikse vanmorgen. Het Nederlands fotomuseum in Rotterdam ,,voldoet aan de meeste randvoorwaarden en heeft de potentie uit te groeien tot een instelling zoals Wertheimer bedoelde'. Het Nederlands fotomuseum ontstond begin dit jaar uit een fusie tussen het Nederlands Fotoinstituut (NFI), het Nederlands Fotoarchief (NFA) en het Nationaal Foto Restauratieatelier (NFRa).

De Wertheimer-Stichting stelt twee voorwaarden: het museum moet van de huidige locatie in de Witte de Withstraat verhuizen naar het voormalige pakhuis Las Palmas op de Kop van Zuid, zoals in de bedoeling ligt, en de toegezegde subsidies van het rijk en de gemeente Rotterdam moeten doorgaan. Na drie jaar bekijkt de stichting of zij de ondersteuning aan het museum doorzet.