Ratten bedreigen grensstreek

Een toenemend aantal muskus- en beverratten uit Duitsland bedreigt de grensstreken van Groningen tot Zuid-Limburg. De dieren ondergraven dijken en vreten bietenvelden kaal. Dat heeft de landelijke coördinator van de muskusrattenbestrijding in Nederland, J. Gronouwe, gisteren verklaard.

De laatste jaren worden er meer muskusratten en de veel grotere beverratten gevangen. Hoeveel van deze diersoorten zich in Nederland bevinden, is moeilijk te schatten. Vorig jaar werden 0,8 vangsten per uur gedaan – in totaal 360.000 muskusratten – in 2001 0,72 vangsten per uur – 299.000 ratten. Vijf jaar geleden werden 1.600 beverratten gevangen in de zuidelijke provincies, vorig jaar 5.000, over het gehele land.

Een deel van de toename komt door Duitse ratten. Volgens Gronouwe heeft de bestrijding daar onvoldoende prioriteit. ,,Duitsland heeft minder problemen met wateroverlast.'' Ook ligt daar sinds twee jaar de verantwoordelijkheid niet meer op rijksniveau, maar bij de waterschappen. Gronouwe: ,,Niet alle waterschappen hebben de rattenbestrijding als prioriteit. Er wordt gewerkt met premies. Maar er is te weinig geld beschikbaar, dus worden er niet veel ratten gevangen.'' De Nederlandse rattenbestrijding zal in de zogenoemde grenswaterencommissie aandringen op maatregelen.