`PvdA-fractie geen veilige wijkplaats'

In de PvdA-fractie in de Tweede Kamer heet manipulatie ,,gewoon politiek''. Woordvoerders worden zo nodig ,,afgeserveerd'' zonder dat zij het zelf weten. Kamerleden die afwijkend stemmen doen dat uit ,,egotripperij'' of om eens ,,een lekker links standpunt'' in te nemen. En de fractie is ,,geen veilige wijkplaats''. ,,Van mededogen is doorgaans geen sprake.''

Dat zijn enkele regels die volgens het voormalige Kamerlid Bert Middel gelden voor het bedrijven van politiek in de PvdA-fractie. Hij zet ze deze week uiteen in het PvdA-maandblad Socialisme en Democratie. Zijn artikel, een voorschot op zijn boek Politiek handwerk, komt uit terwijl de PvdA-fractie juist tot zaterdag in Doorn `op de hei' afspraken maakt over een meer activistische, niet `Haags-hiërarchische' werkwijze.

Middel was Kamerlid van 1989 tot 2002. Hij heeft dus geen ervaringen onder de huidige partijleider Bos. Maar Middel was wel fractiegenoot van ongeveer de helft van alle 42 huidige Kamerleden. En hij heeft ook ervaring met de ,,frisse generatie partijvernieuwers'' van nu, zo blijkt. Dat zijn in zijn ogen ,,yuppiesocialisten'' voor wie SDAP-voorman Troelstra (Middels voorbeeld) niet meer is dan ,,iemand naar wie straten genoemd zijn''. Zij zien politiek als een ,,bedrijfsmatig proces'', niet als kiezen op grond van idealen.

En passant haalt Middel uit naar de huidige kabinetsinformateur Frans Leijnse. Deze nam als vice-fractievoorzitter begin jaren negentig stilzwijgend het initiatief van Middel over in de discussie over de WAO, zo schrijft Middel, terwijl hijzelf als officiël woordvoerder in de vuurlinie bleef van conflicten in de PvdA en met coalitiepartner CDA. Middels grootste fout toen, schrijft hij nu: hij had meer lef in de fractie moeten tonen.