`Laat Krekar naar Nederland komen'

De Nederlandse advocaten van de Iraakse Koerd mullah Krekar willen dat hun cliënt in Nederland zijn asielaanvraag kan afwachten. Hun actie is ingegeven door het besluit van Noorwegen Krekar uit te zetten naar Noord-Irak.

Pagina 3