Kabinet wil veel minder accountants bij controle

Het kabinet wil het aantal accountants in Nederland dratisch beperken. Alleen accountants die regelmatig verplichte controles uitvoeren mogen de titel van `certificeringsbevoegd accountant', afgekort tot CA, gebruiken. Deze accountants moeten zijn ingeschreven bij de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Dit staat in een kabinetsvoorstel dat gisteren naar de Tweede Kamer is gezonden. Het aantal accountants dat zich daadwerkelijk met wettelijke controle bezighoudt wordt geschat op 2.000 tot 3.000 terwijl Nederland een kleine 20.000 accountants telt. De meeste van hen zijn niet actief als controleur van jaarcijfers. Veel accountants werken bijvoorbeeld als financieel bestuurder bij een onderneming.

Voorzitter P. Hoogendoorn van het Nivra, de beroepsorganisatie van registeraccountants, onderschrijft dat het kabinet deze kant op wil. ,,Het lijkt mij ook logisch dat de regering dit wil.'' Wel zegt Hoogendoorn dat het kabinetsvoorstel onduidelijk is over welke `ervaringseisen' worden gesteld aan deze certificerende accountants, in de accountancy het `aantal vlieguren' genoemd.

Minister van Economische Zaken H. Hoogervorst schrijft in het voorstel zich ,,bewust te zijn dat met de scheiding tussen certificeringsbevoegde en overige accountants een duidelijke versterking van het toezicht optreedt''. AFM moet dit toezicht volgens het kabinet gaan uitvoeren. Het Nivra hoopt dat dit jaar nog te realiseren maar voornaamste discussiepunt is welke bevoegdheden AFM gaat krijgen.

Emeritus-hoogleraar accountantscontrole H. Blokdijk juicht de lijn van het kabinet toe. ,,Het stoort mij al jaren dat mensen zich accountant mogen nomen terwijl ze nooit controles uitvoeren.'' De nieuwe functieaanduiding van CA komt daar nu volgens hem aan toegemoet.

Het kabinetsvoorstel is onder meer een reactie op de talloze boekhoudaffaires, vooral in de Verenigde Staten, waarbij accountants dikwijls een bedenkelijke rol speelden.