CDA en PvdA: eens over verlofregel

CDA en PvdA zijn het vanmorgen eens geworden over de hoofdlijnen van een levensloopregeling. Alle verlofregelingen, zoals ouderschapsverlof en zorgverlof, worden gebundeld in één nieuwe regeling.

CDA-leider Balkenende en PvdA-voorman Bos moeten nog verder praten over de precieze invulling van de regeling. Dat bleek vanmorgen na afloop van de onderhandelingen tussen Balkenende en Bos over een nieuw kabinet. Over details wilden de onderhandelaars rond het middaguur niet ingaan. Met de levensloopregeling kunnen werknemers fiscaal gunstig sparen voor verlof. Zij kunnen dan zelf bepalen in welke fase van hun carrière ze verlof willen.

De beide onderhandelaars spraken verder onder meer over Melkertbanen, armoedebeleid, inkomenspolitiek, de WAO en het weer aan een baan helpen van werklozen. De PvdA verwacht dat door de slechte economische situatie en de groeiende werkloosheid het CDA ook minder zal willen bezuinigen op gesubsidieerde arbeid (de `Melkertbanen') en extra geld wil uitgeven aan reïntegratie van werklozen. Vanmiddag zouden de onderhandelaars verder spreken over landbouw, inburgering en asielbeleid en onderwijs.

Balkenende heeft Bos gisteravond uitgenodigd voor een etentje in het Torentje, de werkkamer van de premier. Ze hebben elkaar daar enkele uren informeel gesproken. ,,Dat was er door alle drukte nog niet van gekomen'', aldus een ingewijde. Bronnen rondom de informatie meldden gisteren dat ook de informateurs Donner en Leijnse vinden dat ,,de sfeer, de betrokkenheid'' tussen de onderhandelaars ,,groeiende is''.

Begin volgende week zullen de informateurs een tussenrapportage schrijven, pas woensdag zullen Bos en Balkenende weer aanschuiven voor een nieuwe ronde onderhandelingen. Die zal concreter zijn dan de gesprekken van de afgelopen weken, zo is de verwachting.

Gisteren spraken de onderhandelaars voor de tweede keer over het financieel-economisch beleid voor de komende jaren. Dat is volgens Bos ,,een van de meest complexe onderwerpen'' van de informatie. Volgens topambtenaren moeten PvdA en CDA 14,5 miljard bezuinigingen om de begroting in 2007 weer in evenwicht te krijgen. Het CDA onderschrijft dat volledig, de PvdA wil de mogelijkheid open houden minder te bezuinigen omdat de partij vreest dat te forse bezuinigingen slecht zijn voor de groei van de economie.

Gisteren dienden beide partijen op verzoek van de informateurs lijstjes met maatregelen in die genomen kunnen worden om het gat op de begroting te dichten.