`Beheer Betuwelijn op kosten bedrijven'

De Tweede Kamer wil tegen de zin van demissionair minister De Boer (Verkeer, LPF) het bedrijfsleven laten meebetalen aan het beheer en onderhoud van de Betuwelijn. Dat bleek in een vandaag gehouden overleg over verliesgevende exploitatie van de nieuwe goederenspoorlijn.

In hetzelfde overleg kondigden de fracties van GroenLinks, SGP en D66 aan een parlementair onderzoek te willen naar de besluitvorming rond de Betuwelijn. In de afgelopen jaren zijn de kosten verdrievoudigd naar ruwweg 4,5 miljard euro. De stemming over de daartoe ingediende moties zou in de loop van de dag zijn.

Eerder deze maand liet de bewindsman de Tweede Kamer weten dat de nieuwe spoorlijn vrijwel zeker de eerste tien tot twintig jaar verliesgevend zal zijn. Het beheer en onderhoud van de 160 kilometer lange lijn van Rotterdam naar Duitsland kost volgens een ruwe schatting jaarlijks 15 à 25 miljoen euro. Pas na tien à twintig jaar is de lijn niet meer verliesgevend. ,,Dat duurt mij ook te lang'', erkende De Boer. ,,Het zou mij een lief ding waard zijn als dit sneller zou gaan.''

De minister kon de Tweede Kamer er niet van overtuigen dat de belastingbetaler het verlies moet gaan betalen. Vooral VVD-woordvoerder Hofstra toonde zich hier een fel tegenstander van. Hij wil alle kosten voor beheer, onderhoud en exploitatie van de goederenspoorlijn door het bedrijfsleven, in het bijzonder de verladers en vervoerders, laten betalen en een meerderheid in de Tweede Kamer steunt dat voorstel. ,,Eigenlijk zegt iedereen nu dat we het hadden moeten vastleggen voor er een schop de grond in ging. Dat kunnen we niet terugdraaien. Daarom zeg ik nu dat de minister het moet regelen voordat de eerste trein gaat rijden'', aldus Hofstra.

De Boer ziet aankomen dat de bedrijven geen gebruik zullen maken van de goederenlijn als daarvoor meer moet worden betaald.

Volgens de minister is het onmogelijk om, zoals enkele fracties aan hem hadden gevraagd, snel te stoppen met de werkzaamheden aan de lijn. ,,Het point of no return is allang gepasseerd'', aldus De Boer.