ADSL-markt

In het artikel `Brussel wil ADSL-markt beschermen' (NRC Handelsblad, 13 februari), werd aangekondigd dat de Europese Commissie nieuwe aanbevelingen heeft gedaan waardoor toezichthouders kunnen voorkomen dat voormalige staatstelefoniebedrijven, zoals KPN, de markt voor snel internet (ADSL) kunnen monopoliseren. In het artikel wordt een aantal kenmerken genoemd, die niet kloppen. Allereerst bestaat er geen ADSL-markt. Op deze markt koop je `snel internetten' en daar kan je de ADSL-techniek voor gebruiken, maar ook `de kabel' of een glasvezelverbinding.

In Nederland is de kabel een geduchte concurrent van technieken zoals ADSL. Daarin is Nederland uniek voor Europa, waar `Brussel' zich kennelijk niet zo van bewust is! De kabel is daarnaast in Nederland de marktleider, de dominante marktpartij voor snel internetten, en het toezicht op de ADSL markt door de overheid, zal met de nieuwe richtlijnen in de praktijk niet leiden tot een bescherming van de ADSL-markt, maar van de `kabel-markt'. Door niet te denken in termen van de Breedband-markt zal de toch al geteisterde telecommunicatiemarkt verder verzwakken en buitenlandse investeerders in de kabel in de kaart spelen. Ook zal de consument hier de dupe van worden.

Daarnaast zal deze regulering geen impuls voor snel internet betekenen. En zal het doel om in het jaar 2005 de helft van de internetaansluitingen breedbandig te laten zijn, moeilijk haalbaar blijken te zijn.

Recente initiatieven van plaatselijke overheden om zelf WIFI en glasnetwerken aan te gaan leggen, kunnen ook niet deze stimulans veroorzaken. De overheid moet door voorwaarden te scheppen Breedband stimuleren en niet zelf het werk van leveranciers overnemen. Niet reguleren, maar condities scheppen. Dit kan bijvoorbeeld door het mogelijk te maken dat een klant zelf zijn dienstenleverancier kan kiezen en niet aan de koppelverkoop van de kabelleverancier vast zit.

Datzelfde moet gelden voor de ADSL-leveranciers. Soms zal de klant de kabel laten prevaleren, soms het telefonienetwerk. Dit zal wel eens kunnen afhangen van de wijze waarop snel internet past bij het gebruik door de klant. Laat de klant zelf kiezen, maar zorg ervoor dat deze de mogelijkheid heeft om te kiezen.

    • Drs. P. Luijkx