VROM stelt top-50 achterbuurten op

De wijken Koppel in Amersfoort, Doornbos in Breda, Bosveld in Den Bosch en Berflo Es in Hengelo zijn landelijk allemaal even onbekend. Ze hebben nog iets gemeen: vanaf vandaag staan ze in een top 50 van achterstandswijken van het ministerie van VROM. Deze zogeheten `aandachtswijken' hebben ,,te maken met een (dreigende) opeenstapeling van ernstige fysieke en sociale problemen'', aldus demissionair minister H. Kamp (VROM).

Dit jaar nog wil Kamp concrete `prestatie-afspraken' maken met gemeenten en woningbouwcorporaties om die top-50 wijken te revitaliseren. Kamp: ,,In de stadsvernieuwing van de jaren zeventig en tachtig is veel tot stand gebracht, vooral voor wat betreft de sociale huurvoorraad. Ook de stedelijke vernieuwing van de afgelopen jaren kent succesverhalen. Toch zijn er veel plaatsen waar echte vernieuwing niet van de grond komt. De problemen blijken hardnekkig en stapelen zich op. Een deel van de immigranten integreert niet, hun kinderen ontsporen. Gevolgen zijn dat de wijk verloedert en de middenklasse vertrekt. De overheid verliest haar greep op de problemen, criminaliteit en illegale bewoning nemen een hoge vlucht.''

Volgens Kamp is haast geboden. ,,Verouderde woningen moeten worden gesloopt, samengevoegd of grondig gerenoveerd. Een gevarieerd koopaanbod, een goed voorzieningenniveau en een veiliger leefomgeving zullen de stad weer aantrekkelijk maken. Hoe langer gewacht wordt, hoe hardnekkiger de problemen en hoe duurder de oplossingen.''

Opvallend is dat de helft van de top 50 achterstandswijken niet in één van de vier grote steden staat, maar buiten de randstad. De dertig gemeenten die vallen onder het zogeheten `grote stedenbeleid' hebben op verzoek van VROM deze wijken in kaart gebracht. Alleen in de gemeenten Amsterdam, Emmen, Leeuwarden en Zwolle zijn de lijsten `aandachtsgebieden' nog niet klaar.

www.nrc.nl: top 50