Sanering zet Stork dieper in het rood

Industrieconglomeraat Stork heeft het verlies het afgelopen jaar meer dan vervijfvoudigd tot 42 miljoen euro. In 2001 bedroeg het verlies nog 8 miljoen.

De rode cijfers zijn het gevolg van al eerder aangekondigde afboekingen en reorganisatielasten. Als de economische omstandigheden nog verder verslechteren, zijn nieuwe reorganisaties niet uitgesloten, zo liet het bedrijf vanmorgen weten bij de publicatie van de jaarcijfers.

Stork-topman Sjoerd Vollebregt kondigde tevens een koerswijziging van het machinebouw-, luchtvaart en industriebedrijf aan, zonder precies aan te geven welke richting hij op wil. Hij sprak slechts over ,,een gereduceerd aantal kernactiviteiten'', maar wilde niet zeggen welke onderdelen van Stork hij wil afstoten. ,,De ervaring heeft geleerd dat bekendmaken van deze voornemens de realisatie daarvan ongunstig kan beïnvloeden.'' Vollebregt verwacht drie jaar nodig te hebben om zijn plannen te realiseren.

Stork moest het afgelopen jaar 61 miljoen euro afboeken op de bezittingen van het onderdeel Aerospace, als gevolg van het faillissement van de vliegtuigbouwer Fairchild Dornier. Daar leverde Stork-onderdeel Fokker Elmo bekabelingssystemen aan. Voor het terugbrengen van het aantal arbeidsplaatsen met 900 in 2003, nam Stork een last van 43 miljoen en de afwaardering van deelnemingen kostte 27 miljoen.

Tegenover die last stond een meevaller van 14 miljoen bij het afstoten van activiteiten en een belastingvoordeel van 39 miljoen als gevolg van de afwaardingen en reorganisatielasten, waarmee de bijzondere baten en lasten netto op 78 miljoen euro negatief komen. Eerder schatte Stork deze post op 80 miljoen.

De omzet van Stork daalde in 2002 met 5 procent tot 2,1 miljard euro. Het resultaat voor afschrijvingen, belastingen en bijzondere posten is gedaald van 47 naar 4 miljoen euro. Het personeelsbestand slonk met 773 werknemers tot ruim 16.000. Dit is vooral het gevolg van in 2001 aangekondigde reorganisaties.

Vier van de vijf divisies van Stork behaalden in 2002 een positief resultaat. Alleen het onderdeel halfgeleiders boekte op een omzet van 137 miljoen euro 2 miljoen verlies, als gevolg van de slechte omstandigheden op de markt voor chips.

Stork zegt gezien het onzekere politieke en economische klimaat geen voorspelling te kunnen doen voor het resultaat in 2003. Eerder ingezette reorganisaties moeten wel leiden tot kostenbesparingen.

De koers van het aandeel Stork stond tegen het middaguur ruim 6 procent hoger op 50 euro. Analisten hadden gerekend op een hoger verlies.

`JSF-man' weg: pagina 20