Rekenkamer laakt aanpak hbo-fraude

Het ministerie van Onderwijs is ernstig in gebreke gebleven bij de aanpak van fraude in het hoger beroepsonderwijs. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een rapport dat vandaag uitkomt.

Ambtenaren gingen niet in op signalen dat hogescholen misbruik maakten van subsidieregels en de accountantsdienst deed veel te beperkt vervolgonderzoek, stelt de Rekenkamer. De fraude was waarschijnlijk ook veel groter dan de circa zestig miljoen euro die onderzoek van het ministerie van Onderwijs aan het licht heeft gebracht. De Tweede Kamer overweegt naar aanleiding van het rapport een parlementair onderzoek in te stellen, dat de precieze omvang van de fraude aan het licht moet brengen.

Volgens de Rekenkamer hebben ambtenaren ,,weinig aandacht'' gehad voor tips over misbruik, die vanaf het begin van de jaren negentig herhaaldelijk binnenkwamen op het departement. Beleidsdirecties en de departementale accountantsdienst ,,toonden weinig interesse'', terwijl zij ,,er bovenop'' hadden moeten zitten.

De Rekenkamer heeft bovendien kritiek op het vervolgonderzoek dat toenmalig minister Hermans (VVD) begin vorig jaar instelde nadat er een misbruik van 29,3 miljoen euro op zes hogescholen aan het licht was gekomen. De scholen moesten zelf een vragenlijst invullen. Op grond daarvan kwam het ministerie eind vorig jaar met een rapport, waaruit bleek dat het misbruik van subsidie zeker tweemaal zo hoog was.

Maar met dit onderzoek is de onderste steen niet boven gekomen, aldus de Rekenkamer. De resultaten zijn onbetrouwbaar en ,,slechts ten dele gecorrigeerd''. Het onderzoek moet daarom over, vindt de Rekenkamer, om een volledig beeld te krijgen van de fraude in het onderwijs. Ook moet het ministerie het toezicht verscherpen.

De Rekenkamer was aan het werk gezet door de Tweede Kamer, die weinig vertrouwen had in de manier waarop het ministerie van Onderwijs onderzoek deed naar de hbo-fraude. Ook Hermans vroeg de Rekenkamer een `review' op het vervolgonderzoek te doen.

Demissionair staatssecretaris Nijs (VVD, Onderwijs) wijst in een reactie de kritiek van de Rekenkamer op het onderzoek van het ministerie van de hand. Volgens haar heeft het ministerie nooit de bedoeling gehad de precieze omvang van de fraude in kaart te brengen. Nijs wijst er verder op dat zij al bezig is met aanpassing van de wetgeving, met als doel fraude in de toekomst te voorkomen.

HBO-FRAUDE: pagina 3

HOOFDARTIKEL: pagina 7