Prinses haalt weer uit naar Oranjes

Prinses Margarita de Bourbon de Parme haalt in HP/De Tijd van deze week opnieuw hard uit naar het koninklijk huis. Nadat de dochter van prinses Irene en Carlos Hugo de Bourbon de Parme vorige week haar familie had beticht van afluisterpraktijken, het illegaal inzien van dossiers van de sociale dienst en schofferend gedrag, zegt zij nu dat de koninklijke familie pogingen zou hebben ondernomen om bankafschriften van haar aanstaande echtgenoot te bemachtigen. Dit alles zou zijn gedaan in een vergeefse poging om haar (september 2001 gesloten) huwelijk met Edwin de Roy van Zuydewijn tegen te houden.

Het artikel in HP/De Tijd is het tweede deel in een serie van drie. Het eerste deel zorgde er vorige week voor dat het weekblad snel was uitverkocht. Deze week is er een extra oplage gedrukt. Net als vorige week komen in het artikel alleen de prinses en haar echtgenoot aan het woord: afdrukken van brieven, documenten en agenda's waarmee zij zeggen hun verhaal aan te kunnen tonen ontbreken. Volgens auteur Thieu Vaessen zal volgende week meer uit die documenten worden geciteerd, maar nog steeds zonder ze af te drukken.

Ook is ,,jammer genoeg'' (Vaessen) binnen de kring van familie en hofhouding weer niemand bereikbaar of bereid gevonden het verhaal te bevestigen.

Zo vertelt het echtpaar dat particulier secretaris Annemiek Rade van Irene's kinderen door directeur Felix Rodius van het Kabinet der Koningin zou zijn gevraagd bankafschriften van De Roy van Zuydewijn te kopiëren of mee te nemen – wat zij zou hebben geweigerd. Margarita: ,,Het was haar gevraagd op zo'n vaderlijke toon waaruit moest blijken dat het eigenlijk in mijn belang was. Maar ze vond dat dit niet kon.'' Rade was echter `onbereikbaar voor commentaar', aldus het artikel.

De Oranjes zouden `lak aan fatsoensnormen' hebben, stelt Margarita, die over het maken van een familieportret bij een bruiloft zegt: ,,Willem Alexander maakte bij het verzamelen op de paleistrap Pieter van Vollenhoven uit voor boerenlul.'' Edwin, over een bezoek van de familie aan een pand waar roken verboden was: ,,Bijna iedere Oranje en Van Vollenhoven gaat gewoon staan paffen.''

Margarita laat zich laatdunkend uit over de `jongenscultuur': ,,Heeft een van de prinsen een gouden Rolex Oyster en een nieuwe BMW? Dan loopt twee weken later de hele club met een gouden Rolex Oyster en rijden ze allemaal in een nieuwe BMW.'' Volgens Edwin heeft Willem Alexander hem eens verzekerd dat Voltaire een dorp in Frankrijk is.