Plan ABP voor pensioen op middelloon

Het ABP, Nederlands grootste pensioenfonds, overweegt zijn pensioenen te versoberen door de huidige `eindloonregeling' te vervangen door een `middelloonregeling'.

Dat heeft een woordvoerder van het ABP, dat de pensioenen verzorgt voor ambtenaren en het onderwijs, gisteren bevestigd. Bij een middelloonstelsel wordt de hoogte van het pensioen niet meer gebaseerd op de hoogte van het laatst verdiende loon maar op de hoogte van het gemiddelde loon.

Het voorstel van de ABP-directie moet nog in het ABP-bestuur worden besproken door de overheid als werkgever en door de werknemers. Het bestuur bepaalt uiteindelijk wat er met de ABP-pensioenen gebeurt. ,,Dit zal niet in een half uurtje besproken zijn. De materie is complex'', zegt de woordvoerder van het ABP.

De christelijke vakbond voor onderwijs- en overheidspersoneel CCOOP is ontstemd over de plannen van het ABP. ,,Het fonds doet voorbarige uitlatingen die voor grote onrust kunnen zorgen onder de deelnemers van het pensioenfonds'', stelt voorzitter C. van Overbeek. Volgens hem is het overschakelen naar middelloonpensioen slechts een van de mogelijkheden om de problemen van het fonds op te lossen. Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld het verhogen van de pensioenleeftijd.

Het pensioen bij ABP bedraagt 70 procent van het laatstverdiende loon. Dat zou straks wellicht 70 procent van het gemiddelde salaris kunnen worden. De voorstellen zijn ingegeven door de gestage daling van aandelenkoersen op de effectenbeurzen, die ook de vermogensbuffers van het ABP heeft aangetast. Het beheerd vermogen bedroeg eind vorig jaar 135 miljard euro, tegen 147 miljard eind 2001.

De dekkingsgraad van het ABP daalde van 122 procent naar 103 procent. De dekkingsgraad geeft de mate aan waarin het fonds nu in staat is aan al zijn huidige en toekomstige verplichtingen te voldoen. ABP waakt over het vermogen voor 1 miljoen ambtenaren, 650.000 oud-ambtenaren en eenzelfde aantal gepensioneerden.

Het ABP is niet het eerste fonds dat over een middelloonstelsel denkt. Volgens gegevens van toezichthouder Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) is begin dit jaar het PME, het pensioenfonds voor de metaal- en elektrotechnische industrie, al overgestapt naar een middelloonstelsel. Ook bij het op één na grootste Nederlandse fonds PGGM (zorgsector) wordt nagedacht over een middelloonstelsel. ,,Maar we zijn nog niet in de fase dat we daarover concrete voorstellen doen aan het bestuur'', zegt een woordvoerder.