Economie gebaat bij vakbonden

Landen waar werknemers goed zijn georganiseerd doen het economisch beter dan landen waar dat niet het geval is. Uit een rapport van de Wereldbank blijkt dat de werkloosheid in landen met een hogere organisatiegraad lager is. De onderzoekers kwamen tot de slotsom dat werknemers die zich in een vakbond hebben verenigd over het algemeen beter verdienen dan hun ongeorganiseerde collega's. Verder maken ze minder lange dagen en krijgen ze meer scholing. In landen waar vakbonden actief zijn, zijn de inkomensverschillen tussen geschoolde en niet-geschoolde werknemers en mannen en vrouwen kleiner dan in landen waar werknemers individueel voor hun belangen moeten opkomen.