Demonstreer voor vrijheid moslima's

De massale demonstraties tegen een aanval op Irak die afgelopen zaterdag over de hele wereld werden gehouden, waren ontzagwekkend in hun grootsheid en diep ontroerend in hun steunbetuiging aan het Iraakse volk. Of dit welluidende protest enig invloed heeft valt te bezien, in elk geval heeft het een hardnekkige opvatting uit de wereld geholpen. Wie durft nu nog te beweren dat er een mondiale `hetze' of `stemmingmakerij' tegen de islam en/of Arabieren gaande is? We begonnen het bijna te geloven.

In recente jaren heeft Marokko twee grote demonstraties meegemaakt. Beide hadden dezelfde oorzaak: de wens van de koning om de positie van de vrouw aanzienlijk te verbeteren, aanvankelijk op grondrechtelijk niveau en later in het familierecht. De felle protesten hiertegen werden geleid door `gematigde' islamisten, die in hun matigheid slechts de hoofddoek verplicht willen stellen voor de vrouw en dieven voortaan met amputatie van de hand willen straffen. Marokkaanse moslims in Nederland lieten vanuit de engelenbak hun instemming met deze protesten klinken. Schaamte, waar is je blos?

Nu de demonstratiekoorts vele mensen in zijn greep heeft, waarom dan niet een massale demonstratie georganiseerd tegen de vrouwenonderdrukking in Nederland? Heeft Nederland niet al te lang dit naargeestig fenomeen, abusievelijk aangezien voor `culturele uiting', vergoelijkt en daarmee zelfs gerechtvaardigd?

Omdat het binnenkort ook nog Internationale Vrouwendag is (8 maart), stel ik voor dat alle moslimvrouwen in Nederland voor het paleis op de Dam samenkomen en een lange, sonore kreet slaken tegen eeuwenlange veronachtzaming en vernedering. Genoeg, zoals William Blake zegt, is te veel!

De vrouwen die in wegloophuizen zitten te verkwijnen, zullen naar buiten treden en het daglicht uitbundig begroeten; alle vergeten vrouwen die in de dubbele schemering van keuken en misère tot schimmen verworden, alle door `culturele' demonen geplaagde vrouwen en alle door verlies van maagdenvlies of door verhinderde nieuwsgierigheid naar jeugdliefde en jeugdseks getergde vrouwen, zullen met bevrijde schouders de zon aanschouwen.

De vrouwen eisen totale gelijkwaardigheid. Weg met de kluisters van de traditie. Weg met de familie-eer, als deze zich niet manifesteert in liefde en vrije communicatie tussen de familieleden, maar in een hymen en zijn mythes. De vrouwen zullen hun recht opeisen om de heilige geschriften zelf te lezen. Een vrouwelijke exegese van de koran zal het licht zien. Een nieuwe afdeling vrouwelijke islamitische theologie zal haar intrede doen in de tempels van de wetenschap.

Laat alle angst varen, want de politie, de ME, desnoods het hele leger zal paraat zijn om ze te beschermen tegen de snoodaards die deze heilige bijeenkomst willen verstoren. Ik twijfel er niet aan dat heel weldenkend Nederland achter de vrouwen zal staan. En wat een voorbeeld zullen zij zijn voor hun zusters in de islamitische wereld.

Die bescherming is hard nodig, want ik kan het gebrul en gekrijs van felle islamitische tegenstanders nu al horen. Zij zullen klagen dat wij hun cultuur willen aantasten of zelfs afpakken. Wij trappen hier niet in, want het is ons al opgevallen dat de `culturele identiteit' van de moslims alleen dan aangetast dreigt te worden als het om vrouwenzaken gaat.

Dit is iets om naar uit te kijken, deze opstand. Niet dat het daarmee geklaard is, welnee. We zullen erop moeten toezien dat die gewonnen vrijheid geëerbiedigd wordt door iedereen. Hier ligt een geweldige kans en wat een prachtige rol kan Nederland hierin spelen, dat voortaan het Mekka van de bevrijde islamitische vrouw zal zijn.

Hafid Bouazza is schrijver.

    • Hafid Bouazza