CDA onder druk lokale politici

Lokale CDA-politici zetten het landelijk partijbestuur en de Tweede-Kamerfractie onder druk om hun verzet op te geven tegen een verblijfsvergunning voor asielzoekers die al jaren wachten. De helft van alle 85 met asielzaken belaste CDA-wethouders is voor zo'n maatregel voor `schrijnende gevallen'. ,,Het wordt hoog tijd dat de politiek haar hart laat spreken'', aldus de initiatiefnemers vandaag in het CDA-Magazine.

De CDA-fractie voelt niets voor een bijzondere maatregel of een specifiek pardon voor enkele duizenden asielzoekers, zo herhaalde Kamerlid Van Vroonhoven vanmorgen. Vorige week wees de ministerraad een soortgelijk voorstel van demissionair minister Nawijn (Vreemdelingenzaken en Integratie, LPF) af. In de Tweede Kamer is een meerderheid van PvdA, SP, GroenLinks, D66, LPF en ChristenUnie wél voor een pardon, maar er is nog discussie over de voorwaarden.

CDA-wethouder Hofland uit Dalfsen, de initiatiefnemer van de actie, vindt dat het CDA dit moet afspreken in de kabinetsformatie met de PvdA, die al voor zo'n maatregel pleit. In de Tweede Kamer keerde het CDA zich gisteren tegen een regeling die groepen asielzoekers recht op verblijf geeft. Volgens asielwoordvoerder Van Vroonhoven kan minister Nawijn wel de vrijheid nemen om `ruim' gebruik te maken van zijn zogeheten discretionaire bevoegdheid (om uitzonderingen te maken).

,,Individuele toetsing moet, maar wij willen de minister niet vastpinnen op aantallen en criteria'', aldus Van Vroonhoven. ,,We zullen het beleid dan achteraf toetsen.'' De Tweede Kamer stemt morgen over een motie van deze strekking en over verdergaande voorstellen van de LPF, GroenLinks en D66 en de SP.

Lokale politici, scholen en (kerkelijke) organisaties krijgen steeds vaker te maken met de gevolgen van het strengere asielbeleid. Hofland achtte de gang van zaken niet langer verantwoord en stuurde eind januari een brief aan de 85 CDA-wethouders die in Nederland belast zijn met asielzaken. De vraag was of zij ook vinden dat er nu een streep moet worden gezet onder jarenlange procedures. [Vervolg CDA-WETHOUDER: pagina 2]

CDA-wethouders

`Gezinnen ernstig gestoord'

[Vervolg van pagina 1] Het betreft asielzoekers die na een procedure van drie jaar niet terug kunnen naar hun land en een groep die na vijf jaar nog geen uitsluitsel heeft. Volgens Nawijn gaat het om vijf- tot zevenduizend personen. Van de 85 CDA-ers bleken 42 het eens met de door Hofland voorgestelde ,,eenmalige bijzondere maatregel''. Hofland bevestigt dat zijn voorstel ,,inderdaad verder gaat dan wat het landelijk partijbestuur of de Kamerfractie wil''. Hij wil niet langer getuige zijn ,,dat gezinnen ernstig gestoord raken door de jarenlange onzekerheid''.

Van Vroonhoven verwijst de wethouders naar een uitspraak van het CDA-congres in Zwolle, in december. Daar werd de resolutie aangenomen dat ,,mede gezien de te lange duur van asielprocedures'' een beleid moet worden ontwikkeld ,,gericht op terugkeer in waardigheid en veiligheid''. De discussie van nu in de Kamer, betreft een groep van 2.300 asielzoekers van onbesproken gedrag, die volgens de minister ,,buiten hun schuld'' na vijf jaar nog niet aan het einde van hun procedure zijn.~