Campagnegeld burgemeesters

De twee kandidaten voor het burgemeestersschap van Leiden, H. Groen en H. Lenferink, krijgen ieder 5.000 euro en een eigen ambtenaar om de komende drie weken campagne te voeren. De gemeente zal hen ook op andere manier ondersteunen om het raadgevend referendum onder de aandacht van de Leidse bevolking te brengen.