Albert Speer ontwerpt allee door Peking

De Duitse architect Albert Speer heeft een ontwerp gemaakt voor een noord-zuid-as dwars door Peking. Speer, die ook werkt aan ontwerpen voor Shanghai, maakte het ontwerp in opdracht van de commissie stadsplanning van de Chinese hoofdstad.

Hiermee treedt Albert Speer bijna in de voetsporen van zijn gelijknamige vader, de favoriete architect van Adolf Hitler. Speer senior (1905-1981) ontwierp in de jaren dertig een gigantische noord-zuid-as dwars door Berlijn. De as was onderdeel van de grootscheepse verbouwing van Berlijn tot Germania, zoals de vernieuwde, door Speer ontworpen hoofdstad van het Derde Rijk zou gaan heten. Hoewel veel Berlijnse huizen voor de aanleg van Speers noord-zuid-as werden afgebroken, is de brede, kilometerslange boulevard nooit voltooid.

De noord-zuid-as van Speer junior door Peking moet nog veel groter worden dan die van zijn vader. De as is 24 kilometer lang en omvat een gebied van 100 vierkante kilometer. Maar behalve de richting en de gigantische schaal, lijkt het as-ontwerp van Speer junior niet op dat van Speer senior. Dat was ook niet te verwachten van de jonge Speer. Terwijl zijn vader een liefhebber was van een Spartaanse vorm van neo-classicisme, bouwt junior, eigenaar van een succesrijk bureau in Frankfurt, vooral in een neomodernistische stijl.

In stedenbouwkundig opzicht is Speer traditioneel: hij is een tegenstander van de modernistische functiescheiding en is voor het mengen van wonen, werken en recreëren. De noord-zuid-as in Peking moet dan ook worden omzoomd door woningen, kantoren, bioscopen, parken en oude fabrieksgebouwen die een nieuwe bestemming krijgen. Aan de ene kant moet de as uitkomen in een ecologische modelstad, aan de andere in een `stad in het groen'.

De commissie voor stadsplanning en de Chinese autoriteiten bestuderen het voorstel van Albert Speer. De architect heeft goede hoop dat zijn ontwerp wordt geaccepteerd. ,,In maart vindt een grootscheepse machtwisseling plaats in Peking'', zei Albert Speer in het Duitse dagblad Die Welt. ,,En de nieuwe machthebbers zijn zonder uitzondering ingenieurs met een technische opleiding.''

    • Bernard Hulsman