Vakbond voor kamermusici opgericht

Met de oprichting van BV Kamermuziek, gisteren in het Utrechtse muziekcentrum Vredenburg, willen de spelers van kamermuziek hun toekomst veilig stellen.

Vele van de meer dan negenhonderd ensembles op het terrein van de kamermuziek op het voelen zich in hun voortbestaan bedreigd na de invoering van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing dat voortaan de subsidies verdeelt. De Belangvereniging Kamermuziek vreest voor de toekomst van vele kleine podia in ons land die vaak worden gedreven door vrijwilligers. Het aanvragen van subsidies is veel ingewikkelder geworden voor niet-professionele beheerders. Dat is het gevolg van de wijzigingen die de vorige staatssecretaris van Cultuur Van der Ploeg heeft ingevoerd.

Het Nederlands Impresariaat, dat bemiddelde tussen musici en zalen, subsidies toekende en zorgde voor ruim tweeduizend concerten, is opgeheven. Het Impresariaat is vervangen door twee instanties. De Kamervraag is nu een `adviserend genre-instituut' voor de musici en het Programmeringsfonds kent de subsidies toe.

De Raad voor Cultuur sprak eind vorig jaar bezorgdheid uit over de onduidelijke subsidiecriteria van het nieuwe Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing. Andries Mulder, voormalig directeur van het Nederlands Impresariaat en nu directeur van De Kamervraag, deelt die bezorgdheid en pleit eveneens voor een coulante houding bij de subsidiëring en langere overgangstermijnen. Hij heeft zelf aangedrongen op de oprichting van een belangvereniging van kamermusici.

De BV Kamermuziek zegt dat het aanbod van kamermuziek in Nederland nu groter en diverser is dan ooit en, ook internationaal gezien, van een buitengewoon hoge kwaliteit. Dat niveau, de spreiding van het concertaanbod, de diversiteit en de internationale activiteiten van Nederlandse kamermuziekensembles moeten worden gehandhaafd. Dat moet volgens de BV Kamermuziek onder andere gebeuren door zich op te stellen als een gesprekspartner voor De Kamervraag, allerlei fondsen en het ministerie van OCenW. Ook zal voor de problemen van kamermusici aandacht worden gevraagd bij de kabinetsformatie.