Randstad pleit voor loonsubsidie

Het kabinet moet de subsidie voor langdurig werklozen in stand houden en de plannen voor de ingreep in de WAO aanpassen. Anders wordt het moeilijk om werklozen en zieke werknemers aan een baan te helpen.

Dit heeft waarnemend bestuursvoorzitter B. Noteboom van Randstad, de grootste uitzendketen van Nederland, vanmorgen gezegd bij de presentatie van de jaarcijfers over 2002. ,,We hopen dat het kabinet dat nu wordt gevormd geen barrières opwerpt voor het reïntegreren van mensen die normaal gesproken wat moeilijker aan een baan komen vooral in een tijd dat de werkloosheid groeit'', zei Noteboom.

Op dit moment is het CDA bezig te proberen een regering te vormen met de PvdA. Het demissionaire kabinet-Balkenende wil een einde maken aan de zogeheten Specifieke Afdracht Korting (SPAK), de loonsubsidie die bedrijven ontvangen als ze een langdurig werkloze in dienst nemen. Daarnaast is er een plan om de werkgevers het loon van zieke werknemers te laten doorbetalen om de instroom in de WAO te beperken.

De plannen pakken slecht uit voor uitzendbureaus die zich bezighouden met de reïntegratie, zei Noteboom: ,,Mensen die lang werkloos zijn geweest, hebben extra aandacht nodig en dus tijd en geld, waarvoor de SPAK-subsidie heel goed is. En als wij straks zieke werknemers naar de arbeidsmarkt terugbrengen en die worden dan weer ziek, moeten wij een jaar lang hun loon doorbetalen.''

De economische malaise kwelt Randstad, dat vorig jaar de omzet met 6 procent heeft zien dalen tot 5,45 miljard euro. Het is ,,niet gemakkelijk geweest'', zei Noteboom vanmorgen, maar hij voegde eraan toe: ,,Randstad heeft dit jaar goed gebruikt en heeft de operationele resultaten kwartaal voor kwartaal verbeterd''. Randstad is er in geslaagd om de kosten met 142 miljoen euro terug te brengen tot 1,1 miljard euro.

Dat was niet voldoende om de omzetdaling te compenseren, zodat het bedrijfsresultaat toch afnam, met 4 procent tot 100 miljoen euro. Door het bij klanten aandringen op snelle betaling en door de verkoop van onroerend goed, heeft Randstad de schuldenlast weten te halveren tot zo'n 200 miljoen euro. De rentelasten zijn fors gedaald. Daardoor is de door Randstad gehanteerde `nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening' gestegen van 48,3 tot 58,6 miljoen euro. Dat de nettowinst als geheel toch is gedaald, komt vooral doordat Randstad in 2001 nog profiteerde van een meevaller van 13 miljoen euro, maar vorig jaar niet zo'n buitengewone bate had.

Het vierde kwartaal van 2002 was hoopgevend met een autonome omzet die voor het eerst na zeven kwartalen van daling licht steeg. Ook werd er in het vierde kwartaal een winst genoteerd van 20,2 miljoen euro, tegen een verlies van 2 miljoen in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De uitzendonderneming ziet niettemin voorlopig geen herstel in de markt. Randstad verwacht dat in het traditioneel zwakke eerste kwartaal het bedrijfsresultaat gelijk blijft of iets daalt.