PvdA akkoord met transport

De PvdA heeft gisteren alsnog besloten zich niet te verzetten tegen het vervoer van Amerikaanse militairen en materieel over Nederlands grondgebied. Het kabinet had hiermee gisteren ingestemd.

Tweede-Kamerlid Albayrak had zaterdagavond gesuggereerd dat de PvdA hiermee niet akkoord zou gaan. PvdA-leider Bos zei gistermiddag dat hij de doorvoer ,,jammer'' vindt en ook ,,voorbarig'' omdat het om oorlogsvoorbereidingen gaat waar de PvdA tegen is. Maar de PvdA kan zich volgens Bos niet verzetten vanwege NAVO-afspraken over het niet-blokkeren van de transporten van troepen op elkaars grondgebied.

De PvdA heeft zich gisteren bovendien geschaard achter het zenden van Nederlandse Patriot-luchtafweersystemen naar Turkije om het land te beschermen bij een oorlog in Irak. Vorige week behoorde de PvdA tot de minderheid in de Tweede Kamer die zich daartegen verzette. De PvdA wilde wachten op een NAVO-besluit. Dat is dit weekeinde genomen.

Intussen werd het compromis over het Irak-beleid, dat de leiders van de lidstaten van de Europese Unie gisteravond in Brussel wisten te bereiken, algemeen verwelkomd in Den Haag. Zowel de PvdA als het CDA onderstreepte echter de elementen uit het slotcommuniqué, waarop ze zelf steeds de nadruk hebben gelegd. Het PvdA-Kamerlid Koenders wees op het feit dat de EU nu eensgezind pleitte voor meer tijd voor de inspecteurs. Zijn CDA-collega Eurlings hamerde op het feit dat dit een laatste kans is voor Saddam Hussein en dat er via militaire voorbereidingen voor een eventuele oorlog tegen Irak een stok achter de deur moest blijven. Koenders constateerde overigens dat het om een ,,broos compromis'', waarvan nog moet blijken in hoeverre het stand houdt in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Ook demissionair minister De Hoop Scheffer (Buitenlandse Zaken, CDA) toonde zich tevreden over de uitkomst van Brussel, al bevatte dat geen specifiek ultimatum aan Saddam Hussein, zoals de bewindsman zaterdag nog had bepleit. De minister zei toen dat inspecties niet tot ,,sint juttemis'' kunnen doorgaan. Een woordvoerder van de minister zei vanmorgen dat er inmiddels wel een communis opinio onder de EU-lidstaten bestaat dat de inspecties nog slechts weken, niet maanden kunnen voortduren.

De VS transporteren momenteel materieel vanuit Amerikaanse legerbases in Duitsland naar Rotterdam, waar het wordt ingescheept voor een mogelijke militaire actie in Irak. De transporten, behalve per trein ook per auto en per vliegtuig, gaan volgens het ministerie van Defensie nog wekenlang door. Nederlands personeel werkt mee aan de beveiliging.

Voordat hij zijn reactie hierop gaf, overlegde Bos gistermiddag eerst met een aantal partijgenoten uit de Kamerfractie. Onder hen was Nebahat Albayrak, die zaterdag suggereerde dat de PvdA niet zou instemmen met de troependoorvoer.