Noord-Korea wil bestand opzeggen

Noord-Korea zal de wapenstilstand met de Verenigde Staten en Zuid-Korea opzeggen als de VS plannen voor sancties tegen het land doorzetten. Dit heeft Noord-Korea vandaag bekendgemaakt.

De verklaring komt na berichten in The New York Times afgelopen weekend dat de VS denken aan sancties tegen Noord-Korea, zoals het blokkeren van export van raketten over zee en van de zendingen van contant geld door Noord-Koreanen in Japan naar Noord-Korea via de speciale veerdienst tussen Japan en Noord-Korea. De sancties zouden moeten worden ingesteld door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De raad zal zich over de crisis rond Noord-Korea moeten buigen nu het Internationale Agentschap voor Atoomenergie vorige week heeft gerapporteerd dat Noord-Korea zich niet aan zijn internationale verplichtingen houdt.

De berichten over Amerikaanse plannen voor sancties zouden duiden op een beleidsverandering aan Amerikaanse kant. De Verenigde Staten hebben tot dusver gezegd niet aan sancties tegen Noord-Korea te denken. Sancties zullen echter weinig waarde hebben zolang China steun blijft geven aan Noord-Korea in de vorm van olie en voedsel. China zet deze steun voort om ineenstorting van het buurland en een vluchtelingenstroom te voorkomen.

Noord-Korea heeft tot dusver gezegd internationale sancties als een oorlogsdaad te zullen beschouwen. De nieuwe verklaring – een duidelijke aankondiging vooraf dat men de wapenstilstand wil opzeggen als er sancties komen – lijkt daarom een lichte afzwakking van het eerdere Noord-Koreaanse standpunt. Overigens zijn Zuid-Koreaanse diplomaten ervan overtuigd dat Noord-Korea momenteel geenszins van plan is een werkelijke oorlog te beginnen omdat dat het einde van het Noord-Koreaanse regime zou betekenen.

In de nieuwe verklaring stelt Noord-Korea dat de VS de Noord-Koreaanse soevereiniteit voortdurend schenden, ,,zoals het opbrengen en doorzoeken van een Noord-Koreaanse vrachtschip op open zee en in vol daglicht op 9 december vorig jaar''. Het bewuste vrachtschip bleek destijds raketten naar Jemen te vervoeren, maar omdat er geen enkel internationaal verdrag werd overtreden moesten de VS het schip weer laten gaan. Maritieme blokkades, stelt Noord-Korea, komen alleen voor ,,tussen strijdende staten in tijd van oorlog''. Een blokkade van Noord-Korea zou dus niets minder zijn dan een ,,oorlogsverklaring''.

De bewuste wapenstilstand maakte in 1953 een einde aan drie jaar oorlog op het schiereiland tussen het communistische noorden en kapitalistische zuiden. Het is een akkoord tussen Noord-Korea en een VN-coalitie onder leiding van de Verenigde Staten, die destijds de strijd aan zuidelijke kant voerde. Vandaar dat bij besprekingen over de uitvoering van het akkoord de zuidelijke delegatie nog altijd onder leiding staat van een Amerikaanse officier. En vandaar ook dat Noord-Korea het zuiden betitelt als marionettenstaat. Tot een vredesakkoord tussen deze partijen is het nog altijd niet gekomen.