Nawijn broedt op toepassen asielpardon

Demissionair minister Nawijn (Vreemdelingenzaken en Integratie) zal alleen in ,,enkele zeer uitzonderlijke gevallen'' asielzoekers die langdurig in de asielprocedure zitten tot Nederland toelaten. Nawijn beraadt zich nog op ,,de wijze waarop''.

Dat heeft hij vanmorgen in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Nawijn legt in de brief uit waarom hij vorige week in het kabinet geen steun kreeg voor zijn voornemen om zo'n 2.300 asielzoekers in één keer toe te laten. Een deel van de Kamer wil hem nu aan dit afgeblazen voornemen houden. De SP heeft een spoeddebat over de kwestie aangevraagd, dat vandaag of morgen wordt gehouden. Als Nawijns eigen LPF-fractie net als vorige week vóór is, gaat het om een meerderheid van PvdA, SP en GroenLinks.

De demissionaire minister had vorige week een groep van 2.300 asielzoekers op het oog die langer dan vijf jaar in de asielprocedure zitten en die `buiten hun schuld' nog wachten op een beslissing van de staat. Om hen toe te laten wilde Nawijn gebruik maken van zijn `discretionaire bevoegdheid', die hem de mogelijkheid laat met extra beleid de speelruimte in te vullen die wettelijke voorschriften bieden. Daarover sprak hij vorige week ook in de Tweede Kamer, waar een meerderheid oor had naar zijn voorstel. Nawijn sprak toen over ,,schrijnende gevallen''.

Na het overleg in de wekelijkse ministerraad stelt Nawijn zich nu op het standpunt dat dit extra beleid, dat hij door zijn `discretionaire bevoegdheid' zou scheppen, (in de toekomst) ook andere mensen dan de 2.300 asielzoekers die hij bedoelde zou kunnen treffen, waardoor de strenge vreemdelingenwet zou worden ondergraven. Om in `schrijnende gevallen' asielzoeker toch een verblijfsvergunning te geven, kan Nawijn terugvallen op zijn de zogenoemde `inherente afwijkingsbevoegdheid'. Dan neemt de miniser zonder nieuw beleid te scheppen een individuele beslissing in uitzonderlijke gevallen dat een asielzoeker door de regels en beleid `onevenredig nadeel' ondervindt. Nawijn kreeg sinds vorige week scherpe kritiek van Kamerleden en maatschappelijke organisaties op de verwarring die hij veroorzaakte met de aankondiging van verschillende plannen. In eerste instantie had hij welwillend gereageerd op een plan van de LPF-fractie in de Kamer, waar Nawijn zelf ook in zit, om een specifiek pardon te geven aan asielzoekers die langer dan vijf jaar in de procedure zitten, tussen de vijf- en zevenduizend. Nawijn ontkent dat hij van plan is geweest zo'n `specifiek pardon' te willen verlenen.