Kwaliteit zeewater drastisch achteruit

De waterkwaliteit langs de stranden van Zuid- en Noord-Holland is ,,drastisch'' afgenomen. Oorzaak is lozing van ongezuiverd rioolwater.

Pagina 3