Kloof tussen CDA en PvdA over korten Defensie

PvdA en CDA houden in de kabinetsformatie vast aan hun verschillende opvattingen over bezuinigingen op Defensie, referenda over Europese beslissingen en investeringen in natuuraankopen. PvdA-leider Bos wil dat volgende week ,,de week van de waarheid'' wordt waarin CDA en PvdA ,,keuzes maken en echt onderhandelen'', anders ,,zal het pessimisme aan me beginnen te vreten'', zei hij gisteren.

CDA en bleken gisteren na formatieoverleg wel eensgezind over ontwikkelingssamenwerking, waarvoor zij weer een minister willen en het budget handhaven op 0,8 procent van het bruto binnenlands product. In het nu demissionaire kabinet is ontwikkelingssamenwerking een staatssecretariaat.

De PvdA heeft gisteren het CDA een extra bezuiniging op defensieuitgaven voorgesteld van 500 miljoen euro in vier jaar. Het CDA wil evenwel niets extra bezuinigen op Defensie, zo bleek gisteren. Het CDA voelt ook niets voor de wens die PvdA inbracht om alsnog af te zien van deelname aan de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter, de beoogde opvolger van de F16. Het laatste paarse kabinet trok hiervoor 800 miljoen euro uit, om Nederlandse bedrijven te verzekeren van opdrachten. Bos beloofde de PvdA-leden tijdens zijn campagne voor het partijleiderschap dat hij ervoor zou zorgen dat het JSF-project wordt afgelast.

Over de inrichting van de Europese Unie verschillen CDA en PvdA volgens de onderhandelaars niet sterk. Het CDA ziet echter niets in de PvdA-suggestie om een referendum te houden na de Europese Conventie over de hervorming van de instituties van de Europese Unie. De PvdA wil zo de bevolking meer betrekken bij belangrijke Europese besluiten.

`s Morgens bleken de verschillen tussen CDA en PvdA over ruimtelijke ordening groot. Volgens CDA-vicefractievoorzitter Verhagen wil de PvdA het ruimtelijk beleid ,,dichttimmeren vanuit Den Haag''. Hij sprak in dat verband van de ,,geest van Pronk'' aan de onderhandelingstafel, naar de PvdA-minister van VROM in Paars II. De PvdA wil 150 miljoen euro extra aan natuuraankopen uitgeven, te financieren door het `kwartje van Kok' op de benzine-accijns niet af te schaffen. Het CDA wil de 500 miljoen van het `kwartje' geheel gebruiken voor extra wegen en openbaar vervoer, niet voor natuuraankoop. Verhagen heeft verder Bos duidelijk gemaakt dat met het CDA ,,niet te praten valt'' over de PvdA-wens de hypotheekrente-aftrek te beperken voor mensen met hoge inkomens die nieuwe hypotheken afsluiten.

opinie: pagina 8

www.nrc.nl: dossier formatie